Decyzje ZRID - 2016 - Wydane przez Wojewodę Lubelskiego - 5 ostatnich (kopiuj)

W czwartek 16 października 2014 odbyła się  sesja Rady Miasta Lublin .  Była to jedna z krótszych sesji . Na sesję mieszkańców zapraszał sam Przewodniczący Rady Miasta Lublin . Publikujemy zaproszenie przewodniczącego oraz porządek obrad.

 

Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Miasta Lublin, która odbędzie się w dniu 16 października 2014 r. (czwartek).  Obrady odbywać się będą w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski (Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1), od godz. 9.00 . Przewodniczący Rady Miasta Lublin - Piotr Kowalczyk

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.

3. Zatwierdzenie protokołu: XLIV sesji Rady Miasta.

4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.

5.  Podjęcie uchwał w sprawach:

5.1. realizacji zadania inwestycyjnego w postaci budowy krytej pływalni na terenie Dzielnicy Tatary (druk nr 1473-1) – projekt mieszkańców;

5.2. zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok (druk nr 1471-1);

5.3. uchwały zmieniającej uchwałę nr 927/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 1472-1);

5.4. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok ( druk nr 1484-1 );

5.5. określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok (druk nr 1485-1);

5.6. uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie na lata 2015 – 2020 (druk nr 1486-1);

5.7. zmiany uchwały nr 344/XIX/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie współfinansowania

projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie” (druk nr 1487-1);

5.8. wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej zabudowanego gruntu w użytkowanie wieczyste (druk nr 1474-1);

5.9. wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego (druk nr 1475-1);

5.10. sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie w rejonie ul. Metalurgicznej (druk nr 1476-1 );

5.11. sprzedaży nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. Żołnierskiej 8/ul. Spadowej 6 oraz ul. Żołnierskiej 8 (druk nr 1477-1);

5.12. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Spadowej 8 (druk nr 1478-1);

5.13. przyjęcia przez Gminę Lublin darowizny lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa

położonych w Lublinie przy ul. Sowińskiego 7 i ul. Sowińskiego 8 (druk nr 1479-1);

5.14. wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 1490-1);

5.15. wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości  stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 1491-1);

5.16. wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 1492-1);

5.17. wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ul. Kunickiego i ul. Nowy Świat w Lublinie ( druk nr 1493-1 );

5.18. przyjęcia od Spółki Polskie Koleje Państwowe S.A. darowizny na rzecz Gminy Lublin prawa użytkowania wieczystego i ustanowienia służebności gruntowej (druk nr 1489-1);

 

 

 

 

Źródło: um.lublin.eu

Zawsze możesz zgłosić nam swój problem

Podaj swój e-mail:
Imię, nr. telefonu, i jakiego zagadnienia dotyczy problem:
Krótki opis problemu:
Odpowiedz na pytanie: Ile kół ma typowy samochód?

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com