Decyzje ZRID - 2016 - Wydane przez Wojewodę Lubelskiego - 5 ostatnich (kopiuj)

Ratusz informuje : Prezydent Krzysztof Żuk podsumował 3 lata swojej kadencji.

Rozwój gospodarczy i podnoszenie jakości życia w mieście to główne efekty mijających właśnie trzech lat prezydentury Krzysztofa Żuka. Od 2011 roku w Lublinie powstało niemal 9 tysięcy miejsc pracy, w tym 3 tysiące w ramach tzw. branż priorytetowych. Pojawili się nowi inwestorzy, a miasto zrealizowało inwestycje w infrastrukturę dla biznesu oraz infrastrukturę komunikacyjną i rekreacyjno-sportową na kwotę ponad 1,4 mld PLN. Jednocześnie utrzymany został poziom wydatków na oświatę (ok. 600 mln PLN, 1/3 budżetu miasta), wzrosły wydatki na kulturę i sport, miasto większą troską otoczyło rodziny i włączyło mieszkańców do procesu decydowania o przyszłości Lublina. 


Przyszłoroczny budżet Lublina to kolejne 784 mln PLN wydatków na inwestycje, co stanowi rekordowy poziom 37% wydatków ogółem i zarazem jest największą wśród polskich miast sumą w przeliczeniu na 1 mieszkańca (2 257 zł). Łącznie w obecnej kadencji Krzysztofa Żuka miasto zainwestuje ponad 2,1 mld PLN, realizując inwestycje m.in. z udziałem środków europejskich. 

- Skutecznie zmieniamy Lublin, zarówno w sferze gospodarczej, jak i w zakresie jakości życia. Jednym z najbardziej widocznych rezultatów ostatnich trzech lat są inwestycje, które zwiększają dostępność komunikacyjną miasta, zmieniają jego przestrzeń i pomagają nam rozszerzać ofertę kulturalną, rekreacyjną i sportową. Jednak najbardziej dumny jestem ze wzrostu aktywności mieszkańców, będącej skutkiem partycypacyjnego modelu zarządzania miastem. Dzisiaj widać naszą wspólną odpowiedzialność za Lublin i jej pozytywne efekty – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Miasta Lublin.

W latach 2011-2013 w Lublinie powstało niemal 9 000 nowych miejsc pracy oraz dodatkowo ponad 3 500 miejsc tzw. aktywizacji gospodarczej. Tylko branże priorytetowe Lublina (BPO/SSC, IT, przemysł spożywczy, motoryzacja, logistyka i transport, energia odnawialna, ochrona zdrowia i farmacja oraz biotechnologia) stworzyły łącznie ok. 3 000 miejsc pracy. Podstrefa Lublin SSE Euro-Park Mielec zyskała kolejnych 14 inwestorów: MPC Metal, Multivac,Laboratoria Natury, Intrograf, Invest Bistro,
Maxbud, Margomed, Europiek, PZ Cormay, ABM, Lift Service, Medi-Sept,GT-85, RBM Apex. Nowe firmy powiły się również poza SSE. To m.in. spółki informatyczne: Billenium, SoftSystem, Sii, Trasition Technologies, Sollers Consulting czy Baxter Manufacturing (wsparcie IT), ale także reprezentująca rynek ubezpieczeń Proama, Alior Bank, działające na terenie b. Odlewni Warbo, czy producent ciągników i trolejbusów Ursus. Z myślą o inwestorach miasto zakończyło proces uzbrojenia Podstrefy Lublin oraz zajęło się przygotowaniem terenów poza jej obszarem: w dzielnicy Bursaki i Rudnik, wzdłuż zmodernizowanej ul. Mełgiewskiej oraz na terenie b. Fabryki Samochodów Ciężarowych.

Podczas trzech lat kadencji Prezydenta Krzysztofa Żuka miasto wyremontowało 26,8 km dróg i zabudowało lub przebudowało 77,6 km. Dzięki położeniu silnego nacisku na infrastrukturę komunikacyjną powstają drogi dojazdowe do obwodnicy Lublina, modernizowane są lub były także ważne komunikacyjne ulice, m.in. Mełgiewska, Filaretów, Głuska, Diamentowa i Zemborzycka, Solidarności, 3-Maja i Radziwiłłowska czy Narutowicza. Na przyszły rok planowana Al. Racławickich i Łęczyńskiej oraz opracowanie dokumentacji dla przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Słwain, ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej i ul. Grygowej/Dekutowskiego do ul. Wyzwolenia. Do końca przyszłego roku Lublin będzie również posiadał łącznie 100 km tras rowerowych. 

W ostatnich trzech latach realizowane były także inwestycje w infrastrukturę rekreacyjno-sportową, w tym renowacja Teatru Starego, klasztoru powizytkowskiego i Piwnicy pod Fortuną, rewaloryzacja Ogrodu Saskiego i rozbudowa Słonecznego Wrotkowa. Trwa budowa Stadionu Miejskiego i Basenu Olimpijskiego przy Al. Zygmuntowskich. Oba obiekty stworzą atrakcyjny kompleks rekreacyjno-sportowy, będą jednym z elementów rewitalizacji tej części miasta i będą służyły całemu regionowi. 

W latach 2011-2013 w Lublinie powstały 354 nowe miejsca w przedszkolach i 252 nowe miejsca w żłobkach. W 2014 roku planowane jest utworzenie kolejnych 150 miejsc w przedszkolach (Felin: 50, Sławin: 100) oraz 650 miejsc w budowanej szkole na Sławinie. Na modernizacje i termomodernizacje obiektów oświatowych miasto przeznaczyło ok. 52 mln PLN. Powstało 13 Orlików i tzw. Biały Orlik oraz 34 place zabaw. Realizowano budowę dwóch basenów: przy ul. Łabędziej i ul. Roztocze. 

Miasto kontynuowało również inwestycje i remonty w lubelskich dzielnicach, przeznaczając na ten cel ponad 9 mln PLN. W 2014 roku środki na realizację zadań w dzielnicach sięgną aż 19 mln PLN. Miasto rozpoczęło także prace nad wprowadzeniem budżetu obywatelskiego

źródło: www.um.lublin.eu

 

 

Zawsze możesz zgłosić nam swój problem

Podaj swój e-mail:
Imię, nr. telefonu, i jakiego zagadnienia dotyczy problem:
Krótki opis problemu:
Odpowiedz na pytanie: Ile kół ma typowy samochód?

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com