Następne ważne obwieszczenie o decyzji ZRID. Od dnia 04 sierpnia 2014 dla właścicieli nieruchomości objętych inwestycją biegną terminy dla zabezpieczenia ich interesów. 

Osoby potrzebujące wsparcia prosimy o kontakt z DZIAŁEM WSPARCIA serwisu DOBRYURZEDNIK.pl

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ul. Lipskiej w Lublinie

Data publikacji ogłoszenia: 04-08-2014
Data ważności ogłoszenia: 19-08-2014
Komórka organizacyjna: Wydział Architektury i Budownictwa
Rodzaj ogłoszenia: Obwieszczenia w sprawie wydania pozwolenia
   
znak sprawy: AB-ID-II.6740.4.12.2014

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez: Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13j, reprezentującego Prezydenta Miasta Lublin

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozbudowy drogi gminnej nr 106423L - ul. Lipskiej w Lublinie od km 0+000 do km 0+167,5 wraz z budową chodników i miejsc postojowych na działkach:
Pod pas drogowy drogi gminnej nr 106423L -  ul. Lipskiej
Obręb 20
Ark. 8
37 (37/1)
Obręb 49
Ark. 1
36
Pod przebudowę dróg innej kategorii – ul. Janowskiej
Obręb 20
Ark. 7
26
Obręb 49
Ark. 2
33
W nawiasach wskazano numery działek po podziale 

W związku z powyższym informuję, ze zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lublin, stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej. 
Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 (X piętro, pok. 1000, tel. 81-466-22-41) w terminie 7 dni od dokonania zawiadomienia.

 

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com