Ważna informacja o wszczęciu postępowania o realizacji inwestycji drogowej - budowy przedłużenia ul. Krynicznej. Właścicieli nieruchomości objętych inwestycją zachęcamy udziału w postępowaniu, zbierania informacji i w razie potrzeby do zgłaszania własnych uwag (np. realizacji zjazdów na posesje, itd). Inwestycja realizowana jest na podstawie tzw. "spec ustawy drogowej" i rządzić się będzie swoimi specyficznymi prawami. Niestety często właściciele dowiadują się o tym zbyt późno i na odpowiednie reakcje jest już za późno. Winą obarczani są urzędnicy co nie zawsze jest zgodne z prawdą. Zachęcamy zatem wszystkich mieszkańców do pilnowania swoich interesów.

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowy (przedłużenia) drogi gminnej nr 106393L - ul. Krynicznej w Lublinie

 

Data publikacji ogłoszenia: 15-09-2014
Data ważności ogłoszenia: 29-09-2014
Komórka organizacyjna: Wydział Architektury i Budownictwa
Rodzaj ogłoszenia: Obwieszczenia w sprawie wydania pozwolenia
   
znak sprawy: AB-ID-II.6740.4.17.2014

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez: Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13j, reprezentującego Prezydenta Miasta Lublin w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozbudowy (przedłużenia) drogi gminnej nr 106393L - ul. Krynicznej w Lublinie od Al. Warszawskiej do km 0+070 wraz z budową odcinka sieci oświetlenia drogowego i kanalizacji deszczowej na działkach:

 

Pod pas drogowy drogi gminnej nr 106393L - ul. Krynicznej

Obręb 31

Ark. 12

136, 137, 120 (120/1)

 

Pod przebudowę dróg innej kategorii – Al. Warszawskiej

Obręb 31

Ark. 12

573/10

Pod zajęcie na cele infrastruktury

Obręb 31

Ark. 12

120 (120/2)

w nawiasach wskazano numery działek powstałe po podziale.

W związku z powyższym informuję, ze zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lublin, stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej.

Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 (X piętro, pok. 1000, tel. 81-466-22-41) w terminie 7 dni od dokonania zawiadomienia.

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com