Ważna informacja dla mieszkańców ul. Śliskiej w Lublinie . Wydana została decyzja ZRID. Od 16 października 2014 rozpoczynają bieg wszystkie terminy dla stron postępowania , umożliwiające zabezpieczenie swoich praw. 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów tzw. "spec ustawy drogowej" dlatego jak zawsze zwracamy uwagę na jego specyfikę i zachęcamy mieszkańców - właścicieli nieruchomości do aktywnego w nim uczestniczeniu, nie czekaniu na pisma z urzędu. Zgodnie z zapisami urząd może informować  strony postępowania o wydanej decyzji poprzez obwieszczenie i nie jest zobowiązany do wysyłania korespondencji tradycyjną drogą tj. za pośrednictwem poczty. Wielu właścicieli jest zdziwionych gdy okazuje się , że terminy już minęły a oni nie otrzymali "listownego" powiadomienia.  Zachęcamy do zapoznania się z obwieszczeniem ,w przypadku wątpliwości Dział Wsparcia Naszego Serwisu służy pomocą. Dla mieszkańców Lublina pomoc jest nieodpłatna .

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka drogi gminnej nr 106725L - ul. Śliska w Lublinie

Data publikacji ogłoszenia: 16-10-2014
Data ważności ogłoszenia: 30-10-2014
Komórka organizacyjna: Wydział Architektury i Budownictwa
Rodzaj ogłoszenia: Obwieszczenia o ustalenie lokalizacji inwestycji
   
znak sprawy: AB-ID-II.6733.2.2.2014

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin niniejszym zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Pana Jacka Błotniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PHU „EKO-DAM” Jacek Błotniak w dniu 16.10.2014 r. została wydana decyzja nr 103/14 znak: AB-ID-II.6733.2.2.2014 dla inwestycji polegającej na polegającej na budowie odcinka drogi gminnej nr 106725L - ul. Śliskiej ze zjazdem publicznym na teren posesji przy ul. Śliskiej 15 w Lublinie na działkach nr ewid. 160, 30/2 (obr. 10 ark. 4).

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty obwieszczenia, zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz materiałami dowodowymi zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14, w piętro X, pok. 1000, tel. 81 466 22 41 w godzinach pracy Urzędu, tj. w godz.7.30 –15.30.

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com