Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ul. Podchorążych w Lublinie

 

Data publikacji ogłoszenia: 28-10-2014
Data ważności ogłoszenia: 11-11-2014
Komórka organizacyjna: Wydział Architektury i Budownictwa
Rodzaj ogłoszenia: Obwieszczenia w sprawie wydania pozwolenia
   
znak sprawy: AB-ID-II.6740.4.9.2014

 

Działając na podstawie art. 11f ust. 3, 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), zawiadamiam że decyzją Nr 1366 /14 z dnia 22 października 2014 r. zatwierdzono projekt budowlany i udzielono zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego polegającego na: budowie i przebudowie drogi gminnej – ul. Podchorążych na odcinku od ul. Bohaterów Monte Cassino do wysokości posesji nr 19 wraz z budową oświetlenia drogowego i kanalizacji deszczowej oraz przebudowy i zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej i kanalizacji teletechnicznej w Lublinie. Wniosek w przedmiotowej sprawie złożył: Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie reprezentujący Prezydenta Miasta Lublin. Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na działkach o niżej wymienionych numerach ewidencyjnych:

Pod pas drogowy drogi gminnej – ul. Podchorążych

Obręb 31

Ark. 10

255, 254 (254/1), 251/1, 257 (257/2), 15/3 (15/5), 59 (59/1), 5/1 (5/2), 6/1 (6/3), 14/2 (14/4), 8/2 (8/4), 257/1 (257/5), 13/1

 

 

          Obręb 33

Ark. 6

67/14, 58/5 (58/6), 59/5 (59/6), 60/5 (60/6), 61/4 (61/5), 62/4 (62/5), 46/2

 

2. POZA LINIAMI ROZGRANICZJĄCYMI TEREN INWESTYCJI 

Pod przebudowę dróg innej kategorii

Obręb 31

Ark. 10

227

Ark. 11

1/3

Pod zajęcie na cele infrastruktury - przebudowa sieci

Obręb 33

Ark. 6

67/13

Obręb 31

Ark. 11

63

 

Pod budowę dojazdu do nieruchomości położonej przy ul. Podchorążych 34

Obręb 31

Ark. 10

254 (254/2)

 

Z treścią decyzji Nr 1366 /14 z dnia 22 października 2014 r. zapoznać się można w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 (X piętro, pok. 1000, tel. 81-466-22-40), w godzinach pracy Urzędu. W związku z powyższym informuję, ze zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lublin, na stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej. Stronom postępowania przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Lublin, w terminie 14 dni od dokonania doręczenia.

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com