Procedury

Wydawane przez poszczególne Wydziały Miasta Lublin decyzje i postanowienia mają zasadniczy wpływ na życie i losy mieszkańców. Decyzje o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę, lokalizacja zjazdu, decyzja o wysokości odszkodowania, decyzja w oparciu o przepisy spec ustawy drogowej, decyzje wywłaszczeniowe, powinny być wydawane w oparciu o przepisy prawa po przeprowadzeniu stosownych procedur. Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu , jak się w tym wszystkim połapać, by nie zaniedbać swoich interesów. Z przykrością musimy stwierdzić, iż w różnych postępowaniach z ust Urzędników lubelskiego magistratu słyszeliśmy iż "niewiedza i nieznajomość prawa nie chroni..." . Tym bardziej chcemy motywować mieszkańców by korzystali z przysługujących im praw. Chcemy by byli bardziej ich świadomi, gdyż niestety stwierdzenia urzędników, mimo iż głęboko kontrowersyjne, są niestety w 100 % prawdziwe.   

Nieznajomość procedur przez mieszkańców miasta Lublin  zakreślonych terminów przysługujących stronie postępowania doprowadza do sytuacji bezpowrotnego utracenia możliwości właściwego zabezpieczenia swoich interesów. Niestety urzędnicy prowadzący postępowanie jak wynika z naszych przypadków, którymi się zajmuje Nasz Dział Wsparcia nie informują mieszkańców jak powinni zabezpieczać swoje interesy. 

Z uwagi na ilość realizowanych inwestycji drogowych przez miasto Lublin szczególnym nadzorem obejmujemy procedury związane właśnie Decyzjami ZRID (Zezwolenie Realizacje Inwestycji Drogowej) wydawanymi w oparciu o tzw. Specustawę Drogową, Decyzjami ustalającymi wysokość odszkodowania , zabezpieczeniem prawa do wypłaty 5% bonusy i innymi prawami właścicieli nieruchomości , którzy w wielu przypadkach są bardzo poszkodowani realizowanymi inwestycjami. 

Wywłaszczenie nieruchomości w procedurze ZRID. 

Nie każdy wie, że może stracić swoją nieruchomość jeżeli miasto uzna, że jest ona potrzebna pod inwestycje. 

Czytaj więcej...

Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przysługuje stronom postępowania odwołanie do Wojewody Lubelskiego w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu za pośrednictwem ..... 

Czytaj więcej...

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek  zarządcy drogi o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Czytaj więcej...

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com