10 ostatnich: Decyzje Drogowe (ZRID) 2014

Przydatne akty prawne

Wyrok dotyczy decyzji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego zaskarżonego do Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zaskarżonej do WSA związanych z budową obwodnicy Hrubieszowa.

VII SA/Wa 1878/12 - Wyrok WSA w Warszawie
Data orzeczenia
2013-01-11 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2012-08-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Włodzimierz Kowalczyk /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Skarżony organ
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Treść wyniku
Uchylono zaskarżoną decyzję
 
SENTENCJA

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Miron, , Sędzia WSA Joanna Gierak-Podsiadły, Sędzia WSA Włodzimierz Kowalczyk (spr.), Protokolant ref. Hubert Dobrowolski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 grudnia 2012 r. sprawy ze skargi A. S., B. W., E. S., I. G., J. S. i S. G. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] maja 2012 r. znak [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku; III. zasądza od Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na rzecz B. W. kwotę 500 zł (pięćset złotych), na rzecz J. S. kwotę 500 zł (pięćset złotych) na rzecz E. S. i A. S. solidarnie kwotę 757 zł (siedemset pięćdziesiąt siedem złotych) oraz na rzecz I. G. i S. G. solidarnie kwotę 757 zł (siedemset pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com