Warto wiedzieć zanim zaczniesz dyskusję

Nie wszyscy właściciele wywłaszczanych nieruchomości na podstawie przepisów tzw. "spec ustawy drogowej" wiedzą , że od lutego 2013 r. , nowelizacja ustawy umożliwia im uzyskanie odszkodowania znacznie szybciej. Nowelizacja zakłada możliwość wypłaty zaliczki tzw. "bezpiecznej zaliczki"

Do chwili nowelizacji , właściciele nieruchomości , nawet ci którzy akceptowali wydaną decyzję ZRID , musieli czekać na odszkodowanie,  do zakończenia wszystkich prowadzonych  postępowań odwoławczych przez innych właścicieli nieruchomości , które obejmowała decyzja. 

Dzięki wprowadzonemu zapisowi, właściciele nieruchomości mogą ubiegać się o wypłatę części odszkodowania wcześniej.

 

Pełen teks po zalogowaniu do serwisu - ( dostęp jest całkowicie bezpłatny)   Link do Formularza rejestracji użytkowników znajduje się tutaj

 

 

Treść zadanego pytania

Czy jeżeli miasto wybuduje drogę przy udziale środków unijnych w proporcji 50% do 50%, może pobierać od mieszkańców należną z tego tytułu opłatę adiacencką w całości? Jeżeli nie, to w jakiej wysokości tę opłatę może pobierać? 

 

Czytaj więcej...

Ustalenie i wysokość opłaty adiacenckiej zależą od wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału nieruchomości, podziału i scalenia nieruchomości bądź budowy urządzeń infrastruktury technicznej. Innymi słowy, opłata adiacencka może zostać nałożona przez organ wykonawczy gminy, w przypadku zaistnienia jednego z trzech stanów faktycznych, o ile powodują one niewątpliwy wzrost wartości nieruchomości.

Czytaj więcej...

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com