10 ostatnich: Decyzje Drogowe (ZRID) 2014

Aktualności

Sprawdź aktualne informacje o wszczętych postępowania, konsultacjach, czy wydawanych decyzjach w Twojej okolicy. Pamiętaj, że w przypadkach niektórych procedur informacja o wszczętym postępowaniu, wydanej decyzji  nie musi być wysyłana do Ciebie pocztą.  Wystarczy, że urząd poinformuje wszystkich zainteresowanych w formie obwieszczenia , które zostanie ogłoszone np. w prasie czy wywieszone na tablicy informacyjnej w urzędzie.

W dniu 02 stycznia 2017 roku Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk wydał zarządzenie w sprawie odwołania Pani Joanny Jać ze stanowiska Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego miasta Lublin.

Czytaj więcej...

W ostatnim okresie nastąpiło wiele zmian na stanowiskach urzędniczych ... 

Pierwsze dotyczą Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie - Zarówno Naczelnik Arkadiusz Niezgoda - ( przebywał na urlopie i nikt nie wiedział jaki będzie jego los po powrocie) jak i Naczelnik Anna Koper zastąpieni zostali na swoim stanowisku . 

Czy zmiany te będą trwałe okaże się na początku Nowego Roku. O szczegóły będziemy dopytywać Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów Kazimierza Pidek . 

Kierowane przez Państwa Naczelników Wydziały są kluczowymi z punktu widzenia mieszkańców Lublina jak i rozwoju samego miasta. Wydziały te uczestniczą w projektowaniu inwestycji i ich uzgadnianiu. 

Kończy się grudzień nadchodzi Nowy Rok ,

Wszystkich mieszkańców i urzędników informujemy , że od nowego roku wracamy do pełnej aktywności. 

W ostatnim okresie nasza aktywność spadła w związku z zaangażowaniem w inne projekty" strażnicze". Sprawy administracyjne oraz informacje dla mieszkańców miasta nie były przez nas monitorowane przez ostatnie trzy miesiące . W związku z licznymi prośbami mieszkańców o wsparcie wracamy do akcji. 

W najbliższym czasie będziemy zajmowali się :

- Decyzjami wywłaszczeniowymi ZRID - dot. budowy przedłużenia ul. Bohaterów M. Cassino (decyzji nr 6/16 z dnia 29 sierpnia 2016 r., znak: IF-I.7820.5.2016.BD,)

- Decyzjami odszkodowawczymi związanymi z ww. decyzją  ( Lubelski Urząd Wojewódzki na dniach właśnie kończy sprawdzanie sporządzonych operatów i będzie przedstawiał je mieszkańcom ) 

- Decyzjami o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę - sprawy interwencyjne

- Zwrotami wywłaszczonych nieruchomości ( wywłaszczenia "dawne")

O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

 

Przez długi okres na stronach naszego serwisu, brak było informacji o aktualnych sprawach i problemach w których rozwiązywaniu uczestniczymy. Nie oznacza to, że "odpuściliśmy". Wręcz odwrotnie, okres "ciszy" wykorzystaliśmy do udzielenia mieszkańcom jeszcze większego wsparcia w dyskusjach z urzędnikami miasta Lublin. Mieliśmy też okazję spotkać wielu "dobrych urzędników" chcących i potrafiących pomagać mieszkańcom ... dobrze rozumiejących swoją misję ...  Są już tego pierwsze efekty. 

W czerwcu Dział Wsparcia Mieszkańców wspierający właściciela nieruchomości przejętej pod budowę drogi, doczekał się pozytywnej decyzji Ministerstwa. 

To kolejny sukces w dyskusji z Urzędem Miasta Lublin na temat uczciwych odszkodowań dla właścicieli nieruchomości przejętych na mocy spec ustawy tzw. decyzji ZRID. 

Czytaj więcej...

Powraca sprawa, którą serwis www.DOBRYURZEDNIK.pl zajmował się kilka lat temu. 

Czytaj więcej...

W dniu dzisiejszym , jak co miesiąc Prezydent Miasta Lublin spotyka się z mieszkańcami. 

Zapisy na spotkania prowadzi Wydzial Audytu i Kontroli UM Lublin. Nasz serwis monitoruje z jakimi problemami do Pana Prezydenta zwracają sie mieszkańcy naszego miasta. 

W imieniu Fundacji Wolności zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w środę 2 marca o godz. 17.15 w bibliotece Biblio przy ul. Szaserów 13-15.

W dyskusji udział wezmą: dr Monika Sidor (Wydział Politologii UMCS) Marta Wcisło (Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Lublin) Radosław Osiak (Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Sławinek)

Czytaj więcej...

Serwis DOBRYURZEDNIK.pl objął monitoringiem sprawy mieszkańców miasta , którzy ubiegają się o zwrot swoich nieruchomości , które zostały im odebrane w "dawnych czasach" .  Są to sprawy dotyczące wywłaszczeń , jakie były dokonywane w latach 70-tych kiedy miasto rozwijało się. Obecne przepisy prawa pozwalają właścicielom wywłaszczonych nieruchomości ubiegać się o ich zwrot. Z niezrozumiałych przyczyn Gmina Lublin odwołuje się od postanowień o zwrotach, przedłużając postępowania. Jak zwykle , wtykamy kij w mrowisko, zadając pytanie dlaczego lubelscy urzędnicy utrudniają byłym właścicielom uzyskanie zwrotu nieruchomości. 

Czytaj więcej...

Nadal cierpliwie czekamy na realizację obietnicy Z-cy Prezydenta Miasta Lublina Artura Szymczyka dotyczącą uporządkowania spraw związanych z przejmowaniem nieruchomości od właścicieli objętych wywłaszczeniem na mocy spec ustawy drogowej. 

Czytaj więcej...

 Od 09 grudnia 2015 roku Przemysław Czarnek oficjalnie zastąpił na stanowisku dotychczasowego Wojewodę Lubelskiego Wojciecha Wilka. Od czasu rozpoczęcia projektu www.DOBRYURZEDNIK.pl to już trzecia osoba pełniąca obowiązki Wojewody Lubelskiego. Jak Lubelski Urząd Wojewódzki będzie pracował pod kierownictwem nowego szefa ? - jako serwis DOBRYURZEDNIK.pl będziemy monitorować ale już dzisiaj sprawdzamy kim jest nowy Wojewoda Lubelski .

Czytaj więcej...

W dniu dzisiejszym mieliśmy okazję spotkać się z Wojewodą Lubelskim - Przemysławem Czarnek , który od 09 grudnia 2015 roku objął tą funkcję. 

W związku iż Dział Wsparcia Mieszkańców serwisu www.DOBRYURZEDNIK.pl w związku z udzielanym wsparciem w ubiegłych latach był i nadal jest gościem   Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i toczył spór formalno prawny z urzędnikami Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego  w zakresie interpretowania i stosowania przepisów obowiązującego prawa, zwróciliśmy się do Wojewody Lubelskiego o możliwość spotkania by podzielić się naszymi przemyśleniami i zaproponować współpracę w zakresie monitoringu działania organu jakim jest  Lubelski Urzędu Wojewódzki. 

Czytaj więcej...

W dniu dzisiejszym (22.02.2016) o godzinie 9:00 Z-ca Prezydenta Artur Szymczyk spotkał się z przedstawicielami mieszkańców objętych projektem przedłużenia ul. "Bohaterów M. Cassino . Mieszkańcy chcą prosić Prezydenta o zagwarantowanie przestrzegania przez urzędników obowiązujących przepisów prawa , w tym terminów do wydania decyzji odszkodowawczych. 

Czytaj więcej...

Rady Dzielnic a pieniądze - kawiarenka obywatelska - spotkanie organizowane przez Fundację Wolności. 

"Rady dzielnic a pieniądze - rezerwa celowa, budżet obywatelski, inicjatywa lokalna"

Czytaj więcej...

W styczniu nastąpiło przekroczenie przez Zarząd Dróg i Mostów cienkiej czerwonej linii , której mimo ostrych dyskusji urzędnicy i Dyrekcja Zarządu Dróg i Mostów nie przekraczała. Kulminacja nastąpiła w piątek , po tym jak kilka dni wcześniej powiedzieliśmy zdecydowane "NIE" praktykom niektórych urzędników z ZDiM. 

W Zarządzie Dróg i Mostów pracuje wielu profesjonalnych , zaangażowanych, służących pomocą mieszkańcom urzędników. Jednak postawa Dyrekcji , przysłowiowy "beton", brak otwartości na potrzeby mieszkańców a także zwykłe chamstwo i łamanie obowiązujących przepisów prawa spowodowało, że naszym zdaniem nadszedł czas by Dyrektorzy kierujący Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie wzięli pełną odpowiedzialność za to co się dzieje w jednostce przez nich zarządzanej. 

Czytaj więcej...

 

W poniedziałek 25.01.2016 Naczelnik Anna Koper (Zarząd Dróg i Mostów) umożliwiła mieszkańcom zapoznanie się z koncepcją projektu "przedłużenia ul. Węglarza" od ul. Walecznych do ul. Trześniowskiej. Wcześniej Zarząd Dróg i Mostów konsekwentnie zwlekał z ujawnieniem projektu. W dniu dzisiejszym o koncepcji pisze Dziennik Wschodni. (Ulica Węglarza będzie dłuższa)

Czytaj więcej...

O godzinie 16.00 w sali 24 Ratusza rozpoczęła się dyskusja nad projektem MPZP opracowywanym przez Wydział Planowania Urzędu Miejskiego. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy terenów objętych opracowaniem. Więcej informacji wkrótce. 

W dniu dzisiejszym (14.01.2016) o godzinie 18:00 odbędzie się zebranie Rady Dzielnicy Ponikwoda. Z uwagi na poruszana problematykę 

Powraca sprawa projektowanej ul. Węglarza a dokładnie jej przedłużenia do ul. Trześniowskiej. Własciciele nieruchomości przez przypadek dowiedzieli się , ze Zarząd Dróg i Mostów uszczęśliwia ich drogą, niekoniecznie taką jaką od lat walczyli. 

Czytaj więcej...

W siedzibie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie odbyło sie w dniu dzisiejszym sotkanie robocze z projektantami zajmującymi się projektem przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino. W spotkaniu udział wzięli m.in.:  Z-ca Dyr. ZDiM Mirosław Łuciuk, naczelnik Arkadiusz Niezgoda , Naczelnik Anna Koper projektanci oraz inni pracownicy ZDIM. Jak ustaliliśmy w spotkaniu nie brali udział mieszkańcy -i właściciele nieruchomości z uwagi iż było to spotkanie robocze. 

W dniu wczorajszym Dział Wsparcia Mieszkańców otrzymał Decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotyczącą ul. Kraśnickiej.

Czytaj więcej...

Wydział Geodezji zakończył kolejne dwie sprawy dotyczące ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte na podstawie tzw. decyzji ZRID pod budowę drogi.  

Czytaj więcej...

W dniu dzisiejszym : 12 sierpnia 2015 o godzinie 14:00 odbędą się kolejne konsultacje społeczne dotyczące projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W związku, że jest to kolejne spotkanie mieszkańców w ramach konsultacji społecznych dotyczyć będzie szczegółów planowanej obsługi komunikacyjnej w rejonie Nasturcjowej, Narcyzowej, Orzechowej i Trześniowskiej.

 Konsultacje odbędą się w Ratuszu w sali nr. 24 ( II-gie piętro). Wszyscy mieszkańcy mający wątpliwości lub pytania dotyczące zapisów planowanego układu komunikacyjnego  , będą mogli uzyskać odpowiedź bezpośrednio od wnioskodawców tj. poszczególnych urzędników. Dział Wsparcia Mieszkańców aktywnie uczestniczy w konsultacjach i jest jak zwykle  do dyspozycji mieszkańców, którzy nie uzyskają satysfakcjonujących odpowiedzi na stawiane pytania. 

Czytaj więcej...

Minął rok kiedy zadawaliśmy pytanie : Kiedy nastąpi koniec patologii w Wydziale Geodezji ? Minął rok i nic się nie zmieniło.  Bałagan, brak kompetencji, nieprzestrzeganie obowiazujących przepisów prawa , zastraszanie  mieszkańców to reguły akceptowane przez dyrekcję Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Lublin. Czy Prezydent Miasta , Sekretarz  wiedzą co dzieje się w wydziale? Czy za ich wiedzą urzednicy łamią obowiązujące przepisy prawa ? 

Czytaj więcej...

W dniu dzisiejszym (21.05.2015) odbywa się sesja Rady Miasta Lublin. Najwiecej emocji wzbudza uchwala dotycząca przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w rejonie ulic: Podzamcze, Aleja Tysiąclecia, Lubartowska, Ruska (druk nr 227-1); Przed Radnymi dlugie mozolne głosowania . Przewodniczący Kowalczyk rozpoczął przegłosowanie 191 uwag . Dopiero po ich przegłosowaniu Radni bedą głosowali całościowo nad przyjęciem MPZP.

 

Fundacja Wolności we współpracy z Fundacją Batorego serdecznie zaprasza na konferencję "Zagrożenie konfliktem interesów w samorządzie lokalnym. Teoria i praktyka". Konferencja rozpocznie się 21 maja 2015 roku o godz. 15.30 w Hotelu Europa przy ul. Krakowskie Przedmieście 29.

Czytaj więcej...

Serwis dobryurzędnik.pl postanowił przyjrzeć się czy zmieniło się coś w temacie lubelskich ogródków . W ubiegłym sezonie mieliśmy okazje poznać opinie lubelskich restauratorów na temat urzędników, od których decyzji zależało czy i w jakiej formie mieszkańcy Lublina i turyści bedą mogli korzystać z usług kawiarni i restauracji na wolnym powietrzu. Z drugiej zaś strony, to właśnie dzięki restauratorom i ich wysiłkom miasto zyskuje niepowtarzalny klimat otwartości i gościnności. Czy lubelscy urzędnicy zrozumieli już te zależności ? Czy w tym roku współpraca w tym zakresie z urzędnikami lubelskiego ratusza zyskała nowy wymiar? Zamierzamy to sprawdzić.

Czytaj więcej...

W dniu 30 kwietnia 2015 odbędzie się VI Sesja VII kadencji Rady Miasta Lublin. Więcej o tym jak pracują Radni, czym się zajmują, nad jakimi projektami głosują... na stronach serwisu "Lublin. Mam Prawo Wiedzieć

Dziś rano funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zabezpieczyli dokumenty w siedzibach urzędu miasta przy placu Łokietka i spółki Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, którą kieruje były zastępca prezydenta Lublina Grzegorz Siemiński. CBA podejrzewa, że wygrany przez Siemińskiego konkurs był ustawiony.

Czytaj więcej...

Były wysoki rangą urzędnik lubelskiego ratusza i ważny polityk koalicji znaleźli się w kręgu zainteresowania Centralnego Biura Antykorupcyjnego i miejscowej prokuratury.

Czytaj więcej...

Podczas prowadzenia największych inwestycji drogowych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych nie potrafiła zapewnić wystarczająco dobrego nadzoru nad jakością robót drogowych. Żadna z dróg oddanych do ruchu w latach 2008-2009 nie była objęta monitoringiem jakości. Wdrożono go w pełni od 2011 roku. W konsekwencji monitoringiem jakości robót nie objęto więc blisko 40 proc. dróg o łącznej długości 834 km, oddanych do użytku od stycznia 2008 do końca marca 2013 roku. Wady i usterki wystąpiły na ponad 70 proc. odcinków zbadanych przez NIK. Z kolei niewłaściwie opracowana dokumentacja projektowa była podstawą uzasadnionych roszczeń wykonawców – łącznie na 63 mln zł – związanych z koniecznością wykonywania dodatkowych robót i prac naprawczych.

Czytaj więcej...

 

Szanowni Państwo,

 

Od pond 30 lat każdego dnia pokonuję trasę pomiędzy dzielnicami Czechów i LSM - tak samo jak czynią to dziesiątki tysiecy mieszkańców naszego miasta.

Czytaj więcej...

Od 26 marca 2015 roku oficjalnie rozpoczynamy jako "dobryurzednik.pl" współpracę przy tworzeniu projektu "Lublin.Mam Prawo Wiedzieć" . Współpraca pozwoli nam na rozszerzenie udostępnianych informacji o informacje związane z pracą Rady Miasta Lublin i samych Radnych Miasta Lublin. Prace te mają wpływ na urzędników miasta. W wielu sprawach związanych z funkcjonowaniem urzędów miasta Lublin oraz rozpatrywanymi przez nie sprawami Radni miasta są informowani przez mieszkańców miasta. Jako, że bierzemy bezpośredni udział w tworzeniu serwisu "Lublin. Mam Prawo Wiedzieć" poszerzyliśmy funkcjonalność serwisu dobryurzednik.pl o bezpośrednie przekierowania. 

Lublin. Mam Prawo Wiedzieć

W czwartek (24.02.2015) Wojewoda Lubelski wydał decyzję o wysokości odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość w tzw. procedurze ZRID . Sprawa którą zajmował się Dział Wsparcia Mieszkańców trwała ponad 2 lata. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna i strony mogą ją zaskarżyć ,  jednak jest to koniec pierwszego etapu postępowania walki mieszkańców o przysługujące im prawa.

Czytaj więcej...

W piątek 27 lutego 2015 w Wydziale Planowania odbyło się spotkanie z mieszkańcami na temat projektu MPZP. Dla wszystkie mieszkańców objętych opracowaniem rozpoczynają bieg terminy do wniesienia uwag. Spotkanie odbyło się w procedurze tzw. konsultacji społecznych i cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców. 

W dniu dzisiejszym odbyła się 4 sesja Rady Miasta Lublin. Na sesji Radni przegłosowali szereg uchwał mających wpływ na losy mieszkańców. Chodzi tu m.in. o przyjęte miejskie plany zagospodarowania terenu. Szczegóły przedstawimy już wkrótce. Dzięki współpracy z Fundacją Wolności przy projekcie "MAM PRAWO WIEDZIEC" monitoring prac Komisji Rady Miasta Lublin przyniesie efekt w postaci przejrzystych informacji dla mieszkańców. Efekty naszej współpracy za chwilę będą w pełni namacalne.  

W dniu dzisiejszym obradowała Komisja Rewizyjna.

Porządek posiedzenia : 

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchawłą nr. 1134/XLIII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 04 września 2014 r (druk nr 58-1)

2. Rozpoznanie skargi Barbary i Jerzego Bereckich na działanie Prezydenta Miasta Lublin  w zakresie sprawowanego nadzoru nad stowarzyszeniem na Rzecz Praworządności. 

3. Sprawy wniesione. 

 

V sesja Rady Miasta Lublin VII kadencji odbędzie się 26 lutego 2015 r. (w czwartek) o godz. 9.00. Radni obradować będą w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski w Ratuszu (Plac Króla Władysława Łokietka 1).

Czytaj więcej...

W dniu dzisiejszym o godzinie 14:00 w sali nr. 3 obradować będzie Komisja Rewizyjna. 

Po raz drugi Radni Miasta Lublin będą zastanawiać się czy wyrazić zgodę na wykup nieruchomości (działek) na których developer (spółdzielnia AZS) wykonała zgodnie z zawartą z miastem umową ulicę . W czerwcu 2014 , w Radni poprzedniej kadencji uchwałę w sprawie wykupu działek "zdjęli z porządku obrad". 

Czytaj więcej...

We wtorek 23 grudnia 2014 odbyła się Sesja Rady Miasta Lublin. Głównym tematem sesji był budżet miasta na 2015 r.

Czytaj więcej...

W dniu dzisiejszym Komisja Gospodarki Komunalnej rozpoczęła swoje posiedzenie o godzinie 14.00 . Na komisji odbyła się ciekawa dyskusja dotycząca uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Lublin nieruchomości położonych w Lublinie przy ulicy Otella.

Czytaj więcej...

W poniedziałek 22 grudnia 2014 odbędą się kolejne posiedzenia komisji stałych przy Radzie Miasta Lublin przed zaplanowaną na dzień 23 grudnia 2014 sesją Rady Miasta Lublin.  Obradować będą: Komisja Kultury i Ochrony Zabytków, Komisja Budżetowo-Ekonomiczna, Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska. 

Czytaj więcej...

O godzinie 15:30 rozpoczęła swoje obrady Komisja Oświaty i Wychowania. Porządek obrad poniżej:

Czytaj więcej...

W dnu dzisiejszym o godz. 14.00 odbyło się posiedzenie Komisji Sportu Turystyki i Wypoczynku. Szczegóły prac komisji poniżej.

Czytaj więcej...

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację z VI Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie dotyczącą sprawy jednego z nauczycieli liceum o jakiej informowaliśmy w lutym tego roku. W dniu 18 grudnia 2014 r. sprawa została rozstrzygnięta przed Sądem Pracy w Lublinie . Z przekazanej informacji wynika , że rozstrzygnięcie sporu między Nauczycielem a Dyrektorem szkoły jest korzystne dla Pana Dyrektora. 

Czytaj więcej...

Pan Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Piotr Dreher poprowadził w dniu dzisiejszym obrady Komisji. Porządek obrad Komisji został przedstawiony poniżej :

Czytaj więcej...

W dniu dzisiejszym do Komisji Rodziny wróciła się grupa reprezentująca pracowników żłobków z prośbą o ograniczenie godzin pracy żłobków w Lublinie w dniu 24 grudnia . Prośba do Dyrektor Zespołu Żłobków Pani Gruszki została pozostawiona bez podpowiedzi. Według wnioskodawców celowym jest ograniczenie godzin pracy w tym dniu i ewentualne wyznaczenie placówki dyżurnej , gdyż w większości żłobków w tym szczególnym dniu dzieci odbierane .

W dnu dzisiejszym Pani Przewodnicząca  Monika Orzechowska jako Przewodniczącej Komisji ds. Rodziny w VII Kadencji Rady Miasta Lublin (2014-2018) poprowadziła drugie spotkanie Komisji ds. Rodziny. 

Czytaj więcej...

W dniu dzisiejszym w ratuszu kandydaci na urzędników - pracowników Biura Obsługi Klienta zjawili się tłumnie na spotkaniu rekrutacyjnym w Ratuszu. Wyniki naboru na stanowisko : podinspektor - wsp. ds. informacji bezpośredniej w Biurze Obsługi Mieszkańców poznamy wkrótce. 

Czytaj więcej...

Przestroga dla wszystkich mieszkańców miasta Lublin - żądanie merytorycznej rozmowy z urzędnikiem to "nękanie".

Mieszkańcy, którzy zadają za dużo niewygodnych pytań korzystając z przysługujących mogą liczyć z doniesieniem  do prokuratury, przynajmniej tak doradzają Panu Dyrektorowi Wydziału Geodezji Andrzejowi Jedziniakowi radcy prawni Urzędu Miasta Lublin. Ci z tych , którzy dostąpią możliwości odbycia merytorycznej rozmowy z Panem Dyrektorem mogą liczyć na usłyszenie : "aksamitnego głosu" Pana Dyrektora.  Pamiętać jedynie należy o nie zadawaniu trudnych pytań ... bo gdy Pan Dyrektor denerwuje się traci swój "aksamitny głos" 

Gdybyśmy tego nie przeżyli , nigdy nie uwierzylibyśmy w tą historię ... 

Czytaj więcej...

W dniu 20.11.2014 w czwartek o godzinie 9:00 rozpoczeła się sesja Rady Miasta Lublin. Podczas sesji Radni Miasta będą mogli ocenić działania Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w stosunku do właścicieli nieruchomości wywłaszczonych pod drogi ( na mocy spec ustawy). Dział Wsparcia Mieszkańców serwisu www.DOBRYURZEDNIK.pl, apeluje do Radnych Miasta Lublin o poparcie wyrażone w głosowaniu nad zasadnością złożonej skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów. 

Czytaj więcej...

Z ostatniej chwili : Zgodnie z zapowiedzią, we wtorek (09.12.2014) o godzinie 12:00 doszło do spotkania z przedstawicielami mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej, sąsiadują z działką na której powastał Market Spożywczy sieci "LIDL". Mieszkańcy ul. Mariańskiej realizowanej inwestycji dowiedzieli się o realizowanej inwestycji w chwili kiedy, rozpoczęły się prace budowlane.  Od tej chwili pozostają w ciągłej korespondencji z urzędnikami miasta Lublin, nie mogąc uwierzyć, że tuż przed ich oknami w ciągu kilku tygodni powstała inwestycja o której nic nie wiedzieli i która całkowicie zmieni ich życie. 

Czytaj więcej...

W najbliższy czwartek 20.11.2014 odbędzie się ostatnie posiedzenie Rady Miasta Lublin w "starym składzie".

W dniu dzisiejszym, (08.12.2014) o godzinie 16.30 ,  w ramach spotkań z mieszkańcami Pana Sekretarza Miasta , mamy nadzieję, że zostanie udzielona precyzyjna odpowiedź  przez Wydział Geodezji , odnośnie terminów związanych z wydaniem nieruchomości jakie muszą być dochowane by mieszkańcy mogli liczyć na podwyższenie należnego im odszkodowania o tzw. bonus w wysokości 5%. Wydział Geodezji zwodzi mieszkańców od ponad miesiąca uchylając się od udzielenia precyzyjnej odpowiedzi. 

O sprawie informowaliśmy już wcześniej, kiedy to w obecności przedstawicieli Działu Wsparcia Mieszkańców doszło do udzielenia przez urzędników miasta Lublin informacji na temat terminu wydania nieruchomości objętej decyzją ZRID , której nadany został rygor natychmiastowej wykonalności. Termin do wydania przez właścicieli nieruchomości jest istotny ze względu na przysługujące uprawnienie. Uprawnieniem tym jest podwyższenie odszkodowania o bonus - dodatkowe 5% wartości ustalonego odszkodowania. 

Czytaj więcej...

foto: Nowy TydzieńZa każdym razem kiedy dochodzi do wydania decyzji o realizacji inwestycji drogowej (tzw. decyzji ZRID) , pojawiają się mieszkańcy , którzy padli jej ofiarą. I tym razem nie trzeba było długo czekać. Nowy Tydzień  donosi o mieszkańcu , który walczy z urzędnikami: 

" - Miasto zabrało część działki pod ślepą uliczkę. Na tym, co mi pozostawili nie da się postawić domu - mówi Mariusz Stachura. Lublinianin walczy w urzędach o swoje. Na razie bezskutecznie." 

Czytaj więcej...

W czwartek  (04.12.2014) w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wieniawskiej rozległ się alarm pożarowy. Ogień pojawił się w archiwum Wydziału Architektury i Budownictwa UM Lublin. Czy w takim przypadku uda nam się dotrzeć do zgromadzonych w archiwum, interesujących nas dokumentów? 

Czytaj więcej...

Zarząd Rady Dzielnicy Ponikwoda

Dział Wsparcia Mieszkańców serwisu www.DOBRYURZEDNIK.pl zwraca się do Rady Dzielnicy Ponikwoda o podjęcie wspólnych działań w przedmiocie organizacji spotkania informacyjnego dla właścicieli nieruchomości objętych inwestycją drogową - decyzja ZRID - "ul. Trześniowskiej"  ( link do obwieszczenia - tutaj )

Czytaj więcej...

Kolejni mieszkańcy zwracają się z prośbą o pomoc do serwisu www.DOBRYURZEDNIK.pl . Tym razem sprawa dotyczy budowy LIDLA (róg Węglarza i Al. Spółdzielczości Pracy) , tuż przed blokiem na ul. Mariańskiej. Wydając pozwolenie na budowę urzędnicy miasta Lublin, sprawili mieszkańcom uciążliwe sąsiedztwo. Problem w tym, że inwestycja została tak zaprojektowana, że zaplecze sklepu znajduje się od strony bloków przy ul. Mariańskiej. Dodatkowo naprzeciw okien mieszkańców usytuowane zostały wentylatory potężnych klimatyzatorów , które pracować będą w dzień i noc. 

Czytaj więcej...

Dział Wsparcia Mieszkańców serwisu www.DOBRYURZEDNIK.pl zwrócił się z propozycją organizacji spotkania dla mieszkańców ul. Trześniowskiej w związku z wydaniem przez Prezydenta Miasta Lublin decyzji ZRID (Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ulicy Trześniowskiej ) Nasza inicjatywa ma na celu udzielenie mieszkańcom niezbędnych porad dotyczących zabezpieczenia swoich interesów. 

Czytaj więcej...

Włściciele psów zaskarżyli do Sądu Regulamin "Parku Saskiego" wykluczający wejście na jego teren z psem. Sprawa zakazu była tematem programu interwencyjnego TV PINFO " To jest temat" 

Czytaj więcej...

W dniu dzisiejszym (07.11.2014) Fundacja Wolności złożyła w prokuraturze rejonowej Lublin-Południe zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez 7 spółek miejskich, które do dziś nie udostępniły kopii umów z okresu 1-7 stycznia 2014 roku, o które wnioskowaliśmy jeszcze w czerwcu.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – ulicy Wacława Gralewskiego w Lublinie

 

Data publikacji ogłoszenia: 20-11-2014
Data ważności ogłoszenia: 04-12-2014
Komórka organizacyjna: Wydział Architektury i Budownictwa
Rodzaj ogłoszenia: Obwieszczenia w sprawie wydania pozwolenia
   
znak sprawy: AB-ID-II.6740.4.10.2014 

Działając na podstawie art. 11f ust. 3, 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), zawiadamiam że decyzją Nr 1498/14 z dnia 18 listopada 2014 r. zatwierdzono projekt budowlany i udzielono zezwolenia na realizację inwestycji drogowej: budowa projektowanej drogi gminnej – ulicy Wacława Gralewskiego w Lublinie na odcinku 0+003,00 – 0+169,20 m, wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego.

Wniosek w przedmiotowej sprawie złożył: Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów reprezentujący Prezydenta Miasta Lublin Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych:

1. W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH INWESTYCJI

 

Pod pas drogowy ulicy Wacława Gralewskiego – projektowanej drogi gminnej

Obręb 9 - Dziesiąta II

ark. 17

14/5, 37/8, 13/11;

 

 

2. POZA LINIAMI ROZGRANICZAJĄCYMI TEREN INWESTYCJI

 

Pod przebudowę dróg innej kategorii

Obręb 9 - Dziesiąta II

ark. 17

14/6, 37/1;

ark. 18

14;

Obręb 43 - Wrotków

ark. 16

8/2;

 

 

Pod zajęcie na cele infrastruktury

Obręb 9 - Dziesiąta II

ark. 17

37/2;

 

Z treścią decyzji Nr 1498/14 z dnia 18 listopada 2014 r., zapoznać się można w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 (X piętro, pok. 1000, tel. 81-466-22-40), w godzinach pracy Urzędu.

W związku z powyższym informuję, ze zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lublin, na stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej.

Stronom postępowania przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Lublin, w terminie: dla wnioskodawcy 14 dni od dnia otrzymania decyzji, dla pozostałych stron 14 dni od dokonania zawiadomienia o jej wydaniu.

Z tego co dzieje się w zakresie szeroko pojętej polityki rowerowej w naszym mieście mieszkańcy mogą być zadowoleni. Prezydent Krzysztof Żuk ma swoich urzędników , którzy są właściwymi osobami na właściwym miejscu. Zakręceni w swoim temacie, poświęceni  do reszty problematyce, otwarci i wsłuchujący się w głosy mieszkańców.  Dziś (środa, 22.10.2014) w TVP LUBLIN o godz. 18:45 "Rozmowa Dnia" z Oficerem Rowerowym Miasta Lublin - Michałem Przepiórką. 

II SAB/Lu 135/14 - Wyrok WSA w Lublinie

 

Data orzeczenia
2014-06-05 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2014-04-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Joanna Cylc-Malec /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę
659
Hasła tematyczne
Nieruchomości
Skarżony organ
Prezydent Miasta
Treść wyniku
Zobowiązano do podjęcia czynności
Powołane przepisy
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 art. 37 par 1, art. 35 par 4
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz 270 art. 149 par 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Dz.U. 2008 nr 193 poz 1194 art. 12 ust. 4 b
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - tekst jednolity.
SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bogusław Wiśniewski, Sędziowie Sędzia WSA Joanna Cylc-Malec (sprawozdawca), Sędzia NSA Maria Wieczorek-Zalewska, Protokolant Referent Bartłomiej Maciak, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 29 maja 2014 r. sprawy ze skargi E. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta w przedmiocie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości przejęte na realizację inwestycji drogowej I. zobowiązuje Prezydenta Miasta do załatwienia sprawy E. S. dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości przejęte na realizację inwestycji drogowej w terminie 14 dni od daty doręczenia odpisu prawomocnego wyroku; II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Prezydenta Miasta na rzecz E. S. kwotę 357 (trzysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. 

UZASADNIENIE

II SAB/Lu 135/14

Uzasadnienie

W dniu 4 kwietnia 2014 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie wpłynęła skarga E. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Lublina w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości oznaczone jako działki nr .... (położone w obrębie nr ... przejęte na realizację inwestycji drogowej. Skarżąca wnosi o:

1) zobowiązanie Prezydenta Miasta Lublin, w trybie art. 149 par.1 p.p.s.a. do wydania decyzji w postępowaniu administracyjnym znak GD – NN – I.6833.23.2013, w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od daty doręczenia akt temu organowi;

2) stwierdzenie, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa;

3) zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W skardze zarzucono:

1) rażące naruszenie art. 12 ust. 4b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, poprzez wszczęcie postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia i wypłaty odszkodowania za opisane w skardze nieruchomości dopiero w dniu 22 kwietnia 2013 r. ,tj. dopiero po upływie roku od dnia, w którym zgodnie ze wskazanym przepisem decyzja w tym przedmiocie powinna zostać wydana;

2) rażące naruszenie art. 12 ust. 4b wyżej wymienionej ustawy poprzez niewydanie decyzji w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania za przejęte nieruchomości mimo upływu – w chwili wniesienia skargi – ponad 22 miesięcy od daty, w której zgodnie ze wskazanym przepisem decyzja w tym przedmiocie powinna zostać wydana;

3) naruszenie art. 37 par.2 k.p.a. poprzez niewydanie decyzji w przedmiocie ustalenia i wysokości odszkodowania za wyżej oznaczone nieruchomości w dodatkowym terminie załatwienia sprawy ustalonym w decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 4 października 2013 r.;

4) naruszenie art. 12 par.1 k.p.a. poprzez prowadzenie postepowania w przedmiocie ustalenia i wysokości odszkodowania za wyżej oznaczone nieruchomości w sposób rażąco przewlekły.

W uzasadnieniu skargi skarżąca wskazała, że nieruchomości będące jej własnością zostały wywłaszczone decyzją nr ..Prezydenta Miasta Lublin z dnia .... w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego dotyczącego budowy dróg publicznych powiatowych i dróg publicznych gminnych szczegółowo opisanych w sentencji decyzji. Decyzja ta stała się ostateczna z dniem 19 marca 2012 r. na mocy decyzji Wojewody Lubelskiego, utrzymującej ją w mocy, a zatem decyzja ustalająca odszkodowanie powinna zostać wydana do dnia 18 kwietnia 2012 r., zaś wypłata odszkodowania powinna nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna. Tymczasem Prezydent Miasta Lublin wszczął postępowanie dopiero po upływie roku od wskazanej daty, o czym zawiadomił stronę pismem z dnia 22 kwietnia 2013 r. Po wszczęciu postępowania organ nie zachował terminu załatwienia sprawy, a w odpowiedzi na pismo strony, usprawiedliwił zwłokę dużą ilością prowadzonych postępowań odszkodowawczych i wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy na dzień 30 września 2013 r. Skarżąca złożyła więc zażalenie na przewlekłe prowadzenie postępowania. Zażalenie to zostało uwzględnione postanowieniem Wojewody Lubelskiego z dnia 4 października 2013 r., w którym Wojewoda wyznaczył dodatkowy termin do załatwienia sprawy na dzień 30 listopada 2013 r. Termin ten jednak do dnia wniesienia skargi nie został dotrzymany, zaś po tym terminie postępowanie jest – w ocenie skarżącej – prowadzone w dalszym ciągu w sposób przewlekły. Organ pomimo wyznaczonego przez siebie dodatkowego terminu do załatwienia sprawy tj. 28 lutego 2014 r. terminu tego nie dotrzymał. W skardze powołano również orzecznictwo sądów administracyjnych, podkreślając, że okoliczności zwalniające organ z zarzutu bezczynności muszą mieć charakter prawny, proceduralny, a nie faktyczny.

W odpowiedzi na skargę Prezydent Miasta Lublina wniósł o oddalenie skargi.

W uzasadnieniu odpowiedzi na skargę opisał dotychczasowy przebieg postępowania i odniósł się do zarzutów zawartych w skardze, podkreślając w szczególności, że w tego rodzaju sprawach ustalenie odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej jej wartość. Natomiast wybór rzeczoznawcy może nastąpić jedynie w drodze przetargu. Organ powołał orzecznictwo, z którego wynika, że opóźnienia spowodowanego koniecznością wyłonienia w drodze przetargu rzeczoznawcy majątkowego nie należy wliczać do czasu trwania postępowania w sprawie, a o zwłoce spowodowanej przeprowadzeniem przetargu strona była informowana w trybie art. 36 par. 2 k.p.a. W ocenie organu jego czynności były realizowane w sposób zapewniający należyte i sprawne ustalenie i wypłatę odszkodowania. Z przyczyn niezależnych od organu dotrzymanie terminu zakończenia postępowania określonego w postanowieniu Wojewody Lubelskiego z dnia 4 października 2013 r. nie było możliwe. W sprawie tej sporządzone zostały trzy opinie biegłego i zarówno skarżąca, jak i organ zgłaszali zastrzeżenia i uwagi. W niniejszym postępowaniu organ przesuwając termin załatwienia sprawy, jako przyczynę podawał przedłużającą się procedurę szacowania nieruchomości. Jeżeli w toku postępowania organ podejmuje czynności mające na celu dokładne rozpoznanie sprawy w niezbędnym zakresie, to choć nie wydał w przewidzianym terminie decyzji administracyjnej, nie można zarzucić mu przewlekłości, jeżeli przy tym strona była zawiadamiana o braku możliwości załatwienia sprawy w ustawowym terminie, a zawiadomienie podawało rzeczywiste przyczyny takiego stanu rzeczy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Stosownie do przepisu art. 1 par. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1269 ze zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami a organami administracji rządowej. Z kolei zgodnie z regulacją art. 3 par. 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm. - powoływanej dalej jako: p.p.s.a.) kontrola działalności administracji publicznej sprawowana przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4a. Właściwość sądu administracyjnego w tych sprawach dotyczy zatem niepodejmowania przez organy administracji w wyznaczonym terminie nakazanych prawem aktów (np. decyzji administracyjnej) lub czynności w sprawach indywidualnych.

Zgodnie z art. 52 par. 1 i par. 2 p.p.s.a. skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie.

W myśl art. 37 par. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 - powoływanej dalej jako; k.p.a.) na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35, w przepisach szczególnych, ustalonym w myśl art. 36 lub na przewlekłe prowadzenie postępowania stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

W przypadku skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organy jednostek samorządu terytorialnego, warunkiem formalnym jej dopuszczalności jest poprzedzenie jej wniesienia do sądu administracyjnego, złożeniem zażalenia w trybie art. 37 k.p.a. Nie ma przy tym znaczenia to, czy zażalenie takie zostało rozpatrzone oraz stanowisko jakie zajął w sprawie organ wyższego stopnia. W rozpoznawanej sprawie skarga poprzedzona została złożeniem zażalenia w trybie art. 37 k.p.a. do organu wyższego stopnia - Wojewody Lubelskiego, tym samym wymóg poprzedzenia jej wyczerpaniem środków zaskarżenia został spełniony.

Podstawą orzekania przez sąd administracyjny w sprawie skarg na bezczynność lub przewlekłość jest przepis art. 149 par. 1 p.p.s.a., zgodnie z którym sąd administracyjny, uwzględniając skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania, zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu lub dokonania czynności lub stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa. Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Zgodnie z par. 2 art. 149 p.p.s.a. sąd, w przypadku, o którym mowa w par. 1, może ponadto orzec z urzędu albo na wniosek strony o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 par. 6 p.p.s.a.

Z art. 35 par. 4 k.p.a. wynika, że przepisy szczególne mogą określać inne terminy załatwienia spraw aniżeli określone w art. 35 k.p.a. Takim przepisem jest art. 12 ust. 4 b) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r., Nr 193, poz. 1194 ze zm.), wyznaczający 30 - dniowy termin na wydanie decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, liczony od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna.

W tym miejscu należy wyjaśnić, iż termin, o którym mowa w art. 12 ust. 4b ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ma charakter stricte procesowy i stanowi uzupełnienie ogólnych regulacji Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczących terminów załatwiania spraw. Ustawodawca wprowadził tę szczególną regulację z uwagi na fakt, iż nabywanie z mocy prawa nieruchomości pod drogi w trybie powoływanej ustawy, ma również szczególny, uproszczony charakter. Powołany przepis nie zawiera jednak jakiejkolwiek normy materialnoprawnej, która uzasadniałaby wydanie decyzji o odszkodowaniu w sytuacji, kiedy postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania z przyczyn obiektywnych nie może zakończyć się przed upływem trzydziestodniowego terminu. Przepisu tego nie można zatem interpretować jako normy nakazującej wydanie decyzji o ustaleniu odszkodowania w tym terminie za wszelką cenę, kosztem naruszenia prawa (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 listopada 2010 r., sygn. akt I SA/Wa 576/10 – dostępny w internetowej Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych).

Z powołanego art. 12 ust. 4b ustawy nie wynika również, iż wyłącza on stosowanie art. 35 par. 5 k.p.a., zgodnie z którym do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Należy w związku z tym podzielić stanowisko organu administracji, iż wydanie decyzji w sprawie o ustalenie odszkodowania, o którym mowa, musi być poprzedzone przeprowadzeniem postępowania w trybie art. 130 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, co wynika wprost z art. 12 ust. 5 ustawy. Dopiero po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartość nieruchomości organ może wydać decyzję w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania. Niejednokrotnie czas potrzebny na wyłonienie biegłego - rzeczoznawcy majątkowego i sporządzenie przez niego operatu szacunkowego, uniemożliwi organowi wydanie decyzji w terminie, o którym mowa w art. 12 ust. 4b ustawy.

Jednakże fakt skomplikowanego charakteru sprawy i przeprowadzenia czasochłonnego postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu odszkodowania nie zwalnia organu administracji z obowiązku stosowania się do przepisu art. 36 k.p.a. Zgodnie bowiem z par. 1 powołanego artykułu o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu (art. 36 par. 2 k.p.a.). Innymi słowy w przypadkach, w których niemożliwe jest dotrzymanie terminów wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego albo przepisów szczególnych, organ może skutecznie uchylić się od zarzutu bezczynności, gdy z akt postępowania administracyjnego wynika, że podejmuje czynności procesowe zmierzające do usunięcia przeszkody w załatwieniu sprawy i jednocześnie o każdym przypadku opóźnienia zawiadamia strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin jej załatwienia.

W rozpoznawanej sprawie decyzja Prezydenta Miasta Lublin z dnia .... w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego dotyczącego budowy dróg publicznych powiatowych (ul. ....) i dróg publicznych gminnych (m.in. ul. ....) stała się ostateczna w dniu 19 marca 2012 r. Natomiast Prezydent wszczął z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania w dniu 22 kwietnia 2013 r. Treść art. 12 ust. 4 b) ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji, jak zasadnie zauważa skarżąca, nakłada na organ obowiązek ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczną. Wprawdzie wskazana ustawa w art. 12 ust. 5 odsyła do regulacji zawartych w art. 130 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 ze zm.), a więc do powierzenia rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenia opinii określającej wartość nieruchomości, to jednak w ocenie Sądu sama konieczność zastosowania przez organ przepisów z różnych ustaw, nawet niespójnych i niezsynchronizowanych w zakresie terminów w nich określonych, nie może sama w sobie skutkować stwierdzeniem, że organ nie jest w stanie dotrzymać terminu określonego w art. 12 ust. 4 b) ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji, bądź podejmować takie działania w sprawie, aby nie narazić się na przewlekłość postępowania.

Wobec powyższego, w pierwszej kolejności zaistniała konieczność wyłonienia rzeczoznawcy majątkowego, a następnie konieczność zlecenia biegłemu wykonania operatu szacunkowego, określającego wartość przedmiotowych działek. Rzeczoznawca sporządził operat szacunkowy w dniu 21 czerwca 2013 r., natomiast wpłynął on do Urzędu Miasta w dniu 28 sierpnia 2013 r. Mnogość spraw, w których rzeczoznawcy zobowiązani są do sporządzenia opinii określającej wartość nieruchomości, nie mogą same przez się usprawiedliwiać przewlekłego działania organu administracji. Szczególnie w przypadku, jak to ma miejsce w niniejszej sprawie, gdy nie została ona załatwiona w terminie ustawowym, zaś z akt nie wynika, by od momentu zlecenia biegłemu wykonania operatu szacunkowego określającego wartość przedmiotowych działek były podejmowane przez organ jakiekolwiek czynności zmierzające do załatwienia przedmiotowej sprawy w terminie wyznaczonym przez ten organ, tj. do dnia 30 września 2013 roku.

Jeszcze raz należy podkreślić, iż postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej jest postępowaniem o wyjątkowym i uproszczonym charakterze, w związku z czym od organu administracji wymaga się szczególnie wnikliwego i szybkiego działania, tym bardziej, że decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Organ administracji powinien się zatem liczyć z tym, iż kolejnym postępowaniem będzie postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, które powinno być zainicjowane bezpośrednio po zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Słusznie zatem strona podnosi w skardze, że brak jakiejkolwiek reakcji ze strony organu administracji niezwłocznie po dniu , w którym decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna powoduje, że organ ten pozostawał w nieuzasadnionej bezczynności. Przeszkody w terminowym załatwieniu sprawy nie zwalniają organu od podejmowania czynności procesowych, w szczególności stosowania obligatoryjnych instytucji procesowych przewidzianych w k.p.a., jak też niedopuszczalne jest w takiej sytuacji pozostawienie strony w niewiedzy co do przyczyn opóźnienia i terminu zakończenia sprawy. Organ nie dotrzymał terminu załatwienia sprawy wyznaczonego postanowieniem Wojewody Lubelskiego (30 listopada 2013 r.), a także wyznaczonego przez siebie (28 luty 2014 r.).

Organ wielokrotnie zatem przekroczył ustawowy termin załatwienia sprawy i mimo upływu 22 miesięcy od chwili, gdy decyzja powinna zostać wydana do chwili wniesienia skargi nie wydał stosownej decyzji. W tej sytuacji wyjaśnienia złożone w odpowiedzi na skargę nie mogą w ocenie Sądu stanowić argumentów usprawiedliwiających zaistniałe opóźnienie.

Podzielając argumenty skargi ( za wyjątkiem zarzutu naruszenia przez organ art.37 par. 2 k.p.a., bowiem dotyczy on działań organu wyższego stopnia) wskazujące na niczym nieuzasadnioną przewlekłość postępowania prowadzonego przez Prezydenta Miasta Lublina w przedmiocie przyznania skarżącej odszkodowania za grunt przejęty pod drogę, którą potwierdza analiza akt postępowania administracyjnego, Sąd zgodnie z art. 149 ust. 1 p.p.s.a. orzekł, jak w pkt 1 wyroku.

W myśl powołanego przepisu sąd administracyjny, uwzględniając skargę na bezczynność lub przewlekłość zobowiązany jest jednocześnie do stwierdzenia, czy bezczynność lub przewlekłość miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa lub też stany te co prawa wystąpiły, lecz nie miały charakteru rażącego.

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym ukształtował się pogląd, że rażącym naruszeniem prawa jest stan, w którym bez żadnej wątpliwości i wahań można powiedzieć, bez potrzeby odwoływania się do szczegółowej oceny okoliczności sprawy, że naruszono prawo w sposób oczywisty. Nie wystarczy samo językowe wyjaśnienie tego pojęcia, gdyż musi zostać ono osadzone w kontekście okoliczności sprawy, w której do naruszenia prawa doszło (vide: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 czerwca 2012 roku, I OSK 675/12; baza orzeczeń nsa.gov.pl). Jako rażące naruszenie przepisów art. 35 k.p.a. można uznać ich oczywiste niezastosowanie lub zastosowanie nieprawidłowe, jak również długotrwałość prowadzenia postępowania czy brak jakiejkolwiek aktywności organu (vide: wyrok WSA w Poznaniu z 18 sierpnia 2011 r., II SAB/Po 60/10, wyrok WSA w Gdańsku z 11.08.2011 r., sygn. akt II SAB/Gd 30/11; baza orzeczeń nsa.gov.pl). W sprawie niniejszej Sąd uznał, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Świadczy o tym chociażby wielokrotne niedotrzymywanie terminów, w tym przede wszystkim wyznaczanych przez sam organ, bez wskazywania przyczyn opóźnienia, niewyjaśnienie przyczyny złożenia operatu przez rzeczoznawcę po upływie 2 miesięcy od chwili sporządzenia tego operatu, a także niewydanie decyzji do chwili wydania wyroku przez tutejszy Sąd, mimo że oświadczenie strony o niekwestionowaniu operatu wpłynęło do organu w dniu 16 maja 2014 r., a rozprawa w tej sprawie odbywała się w Sądzie w dniu 29 maja 2014 r.

O kosztach postępowania orzeczono w oparciu o art. 200 p.p.s.a.

Właściciele nieruchomości objęci inwestycją drogową (decyzja ZRID - link )na dzielnicy Ponikwoda uniemożliwili wjazd maszyn budowalnych na teren inwestycji. Inwestycja jest realizowana na podstawie przepisów tzw. "Spec ustawy drogowej" co w wielu przypadkach prowadzi do niepotrzebnych napięć. Rada Dzielnicy Ponikwoda natychmiast zareagowała na skargi mieszkańców i organizuje spotkanie mieszkańców z urzędnikami. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Rady Dzielnicy przy ul. Owocowej 6 dzisiaj (21.10.2014) o godz. 19.00

Czytaj więcej...

 

Miejskim urzędnikom potrzeba było prawie 35 miesięcy, dwóch wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, stwierdzenia rażącego naruszenia przepisów prawa by właściciele nieruchomości otrzymali należne odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod inwestycję drogową z 2010 roku - link do decycji tutaj 

Zarząd Dróg i Mostów to nie jedyny urząd (jednostka organizacyjna miasta Lublin ) , której urzędnicy nie przestrzegają przepisów prawa, a wyroki sądu mają  - jak pisał Dziennik Wschodni - "w nosie" -  Niestety, zdecydowane działania przez Prezydenta Miasta Lublin  podejmowane są niestety dopiero  wtedy kiedy sprawa wycieknie do prasy. Szkoda , bo wielu "wpadek" urzędników udało by się uniknąć gdyby urzędnicy byli poddawani skutecznej ocenie . Dzisiaj system instrumentów nie daje możliwości Prezydentowi wykrywania zagrożeń i działania prewencyjnego. Tym bardziej, serwis www.DOBRYURZEDNIK.pl będzie zabiegał  o stworzenie takich instrumentów. 

Czytaj więcej...

Wojewoda Lubelski Wojciech Wilk i Prezydent Miasta Krzysztof Żuk w niedzielę 18 października 2014 oprowadzali Panią Premier Ewę Kopacz po lubelskiej starówce. 

Jak poinformował Dziennik Wschodni (24.11.2014) "...co najmniej siedem razy sąd ukarał grzywną prezydenta miasta za grzechy Zarządu Dróg i Mostów. Urzędnicy nie rozpatrywali wniosków o udzielenie informacji nawet wtedy, gdy nakazywał im to sąd. Nie przekazywali też do sądu skarg na swą bezczynność, choć mieli obowiązek to zrobić..."

Czytaj więcej...

Jak zachować się, jakich formalności dopełnić , gdy nieruchomość której jesteśmy właścicielami zostaje przejęta pod budowę inwestycji drogowej ?

Czytaj więcej...

Przelewy na co najmniej kilka milionów złotych były wysyłane nie tam, gdzie trzeba. A dostęp do konta urzędu mieli nawet byli pracownicy. Wyniki kontroli w Zarządzie Dróg i Mostów są dla tej jednostki miażdżące. Mowa jest wręcz o "zagrożeniu bezpieczeństwa” finansów

Czytaj więcej...

Działalność naszego projektu www.DOBRYURZEDNIK.pl przynosi wymierne efekty. Jednak swoimi artykułami narażamy się urzędnikom.  Tak dzieje się w sprawie w której reprezentujemy właścicieli nieruchomości .

Czytaj więcej...

Wracamy do dyskusji na temat tego jak zachowują się urzędnicy miasta i czy są odpowiedzialni za wypowiadane przez siebie słowa. Temat powraca w związku ze skargą na Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie (link tutaj) złożonej do Komisji Rewizyjnej i rozpatrywanej  przez Radę Miasta Lublin. Na sesji Rady Miasta Lublin 20 listopada 2014  Zarząd Dróg i Mostów był reprezentowany przez Dyrektora Kazimierza Pidek oraz jego zastępcę Adama Borowego. Zabrakło głównego aktora całego zamieszania Z-cy Dyrektora ZDiM Mirosława Łuciuka. 

Czytaj więcej...

 

 

II SA/Lu 1212/13 - Wyrok WSA w Lublinie

 

Data orzeczenia
2014-06-11 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2013-12-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Witold Falczyński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Stwierdzono nieważność zaskarżonej decyzji
Powołane przepisy
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 art. 28, art. 134.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Dz.U. 2013 poz 260 art. 29 ust. 1.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - tekst jednolity
Dz.U. 2013 poz 1409 art. 32 ust. 1 pkt 2.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - tekst jednolity
Dz.U. 2012 poz 270 art. 145 par. 1 pkt 2.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
SENTENCJA

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Witold Falczyński (sprawozdawca), po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym sprawy ze skargi G. K. na decyzję Wojewody z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie zatwierdzeniaprojektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę I. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji; II. zasądza od Wojewody na rzecz G. K. kwotę 500 (pięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia [...], nr [...], znak: [...] Prezydent Miasta zatwierdził projekt budowlany i udzielił G. K. pozwolenia na budowę: budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami wewnętrznymi (wodociągowo-kanalizacyjną, c.o., gazu i elektryczną), budynku gospodarczego z wewnętrzną instalacją elektryczną, instalacji zewnętrznych (wodociągowej, kanalizacji sanitarnej z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki, gazowej, energetycznych linii kablowych WLZ), utwardzenie dojść, dojazdów i miejsc postojowych oraz budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 2376L (ul. N.) na nieruchomość - na działce nr ewid. 88/4 przy ul. N. 325 w L.

Odwołanie od powyższej decyzji złożył Zarząd Dróg i Mostów w L., będący zarządcą drogi powiatowej nr 2376L. Organ ten nie zgodził się z wydanym przez Prezydenta Miasta pozwoleniem na budowę wskazując, że będąca jego przedmiotem inwestycja koliduje z przygotowywaną przez niego inwestycją celu publicznego, polegającą na budowie nowego odcinka ul. N., od ul. R. do ul. Ż. w L., wraz z łącznikami projektowanej ulicy z urządzoną ulicą N. Lokalizację jednego z tych łączników przewidziano bowiem w obrębie działki nr 88/4 przy ul. N. w L.

Po rozpatrzeniu powyższego odwołania Wojewoda decyzją z dnia [...], nr [...] – zaskarżoną w niniejszej sprawie – uchylił w całości decyzję organu I instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ.

W ocenie organu odwoławczego Prezydent Miasta naruszył w niniejszej sprawie dyspozycję art. 10 § 1 k.p.a., albowiem nie zawiadomił o wszczęciu postępowania właściciela działki nr ewid. 1/3, stanowiącej pas drogowy ul. N. w L., na której projektowany jest zjazd indywidualny do nieruchomości inwestora. Właścicielem tej działki, jak wyjaśnił Wojewoda, jest Miasto L., a zarządcą usytuowanej na niej drogi - Zarząd Dróg i Mostów w L. Organ II instancji wytknął ponadto, że wskazana działka nie została uwzględniona w sentencji decyzji pierwszoinstancyjnej oraz wyszczególniona w obszarze oddziaływania inwestycji, a jej właściciel, będący stroną przedmiotowego postępowania, nie został wymieniony w rozdzielniku do tej decyzji pod pozycją "otrzymują".

Organ odwoławczy zakwestionował również złożone przez inwestora oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, w zakresie dotyczącym działki nr 1/3. Wskazał, że wprawdzie G. K. we wspomnianym oświadczeniu powołał pismo Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w L. z dnia [...], uzgadniające w zakresie branży drogowej zaprojektowany na tej działce zjazd z drogi powiatowej nr 2376L na nieruchomość inwestora oraz udzielające inwestorowi zgody na dysponowanie tą działką na cele budowlanezwiązane z budową zjazdu, jednak skoro w złożonym w późniejszym czasie odwołaniu od decyzji pierwszoinstancyjnej Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w L. nie zgodził się z udzielonym pozwoleniem na budową, to - zdaniem Wojewody - należy przyjąć, że inwestor nie posiada prawa do dysponowania na celebudowlane działką nr 1/3. Udzielona mu wcześniej zgoda mogła bowiem zostać cofnięta do czasu wydania decyzji ostatecznej.

G. K. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na powyższą decyzję organu odwoławczego, domagając się jej uchylenia. Jednocześnie skarżący wniósł o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym oraz o zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania według norm przepisanych. Zaskarżonej decyzji skarżący zarzucił naruszenie art. 7 i art. 77 k.p.a. polegające na niewyjaśnieniu mających istotne znaczenie dla sprawy okoliczności oraz naruszeniu jego słusznego interesu poprzez nieuwzględnienie faktu, iż przed wydaniem zaskarżonej decyzji Zarząd Dróg i Mostów w L. wydał pisemną zgodę na realizację przedmiotowej inwestycji. Zdaniem skarżącego, wykazał on zatem, iż posiada prawo do dysponowania na cele budowlane działką nr 1/3. Późniejsze działania Zarządu Dróg i Mostów w L., zmierzające do uchylenia decyzji Prezydenta Miasta z dnia [...], skarżący ocenił natomiast jako nadużycie prawa.

Skarżący nie zgodził się również z zarzutem Wojewody, jakoby organ I instancji naruszył w niniejszej sprawie art. 10 § 1 k.p.a. Stanowisko to uznał wręcz za irracjonalne wskazując, że skoro działka nr 1/3 stanowi własność Miasta L., orzekający w I instancji Prezydent tego miasta jest podmiotem tożsamym z rzekomo pozbawioną możliwości czynnego udziału w sprawie stroną.

W odpowiedzi na skargę Wojewoda wniósł o jej oddalenie jako bezzasadnej, podtrzymując argumentację wyrażoną w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Na wstępie należy podkreślić, że zgodnie z art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm., dalej jako "p.p.s.a."), sąd wydaje rozstrzygnięcie w granicach danej sprawy, nie będąc związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Brak związania zarzutami i wnioskami skargi oznacza, że sąd może uwzględnić skargę z powodu innych uchybień niż te, które przytoczono w tym piśmie procesowym, jak również np. stwierdzić nieważność zaskarżonego aktu, mimo, że skarżący wnosił o jego uchylenie.

Rozpoznając sprawę według powyżej wskazanych kryteriów Sąd doszedł do przekonania, że skarga G. K. zasługuje na uwzględnienie, choć z innych przyczyn niż w niej podniesione, a dających podstawę do stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa.

Należy wyjaśnić, że wydanie zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa dającym podstawę do stwierdzenia jej nieważności stanowiło - stosownie do art. 119 pkt 1 p.p.s.a. - przesłankę umożliwiającą Sądowi rozpoznanie niniejszej sprawy na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym.

Zaskarżoną decyzją Wojewoda L. uchylił w całości decyzję Prezydenta Miasta z dnia [...] zatwierdzającąprojekt budowlany i udzielającą G. K. pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, a także na utwardzenie dojść, dojazdów i miejsc postojowych oraz budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 2376L (ul. N.) na objętą planowaną inwestycją działkę nr ewid. 88/4 przy ul. N. 325 w L. Wymaga podkreślenia, że ww. decyzja kasatoryjna organu II instancji została podjęta po rozpatrzeniu odwołania złożonego przez Zarząd Dróg i Mostów w L.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm., dalej jako "Pr. bud.") pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego może być wydane po uprzednim uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów. Ponadto, stosownie do art. 34 ust. 3 pkt 3 lit. "b" powołanej ustawy, projekt budowlany(będący niezbędnym załącznikiem wniosku o pozwolenie na budowę - art. 33 ust. 2 pkt 1 Prawabudowlanego), powinien zawierać, stosownie do potrzeb, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych.

W myśl zaś art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.), budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony (ust. 4).

Mając na uwadze treść powyższych przepisów należy stwierdzić, że skoro będące przedmiotem sprawy zamierzenie budowlane obejmowało budowę zjazdu indywidulanego z drogi powiatowej nr 2376L (ul. N.) na stanowiącą teren planowanej inwestycji działkę nr 88/4, uzyskanie przez inwestora pozwolenia na budowę uwarunkowane było wcześniejszym uzgodnieniem z zarządcą tej drogi możliwości takiego połączenia oraz udzieleniem mu przez tego zarządcę zezwolenia na lokalizację przedmiotowego zjazdu. Bezspornym jest natomiast, że zarządcą tejże drogi jest Zarząd Dróg i Mostów w L., który w drodze decyzji z dnia [...], nr [...] udzielił G. K. takiego zezwolenia, a w piśmie z dnia 25 czerwca 2013 r., znak: OU-UD.4333.108.2013 uzgodnił w zakresie branży drogowej projekt budowy przedmiotowego zjazdu. Należy podkreślić, że odpisy powyższej decyzji oraz powołanego pisma zostały przez inwestora załączone do złożonego wraz z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę projektu budowlanego (k. 31-34 projektu).

W tej sytuacji nie budzi wątpliwości, że Zarząd Dróg i Mostów w L. występował w niniejszej sprawie w roli organu współdziałającego. Zgodnie natomiast z ugruntowanym w orzecznictwie sądów administracyjnych poglądem, organ ustawowo powołany do współdecydowania w określonej sprawie indywidualnej nie może jednocześnie korzystać z uprawnień strony w tej samej sprawie w postępowaniu (głównym) przed organem właściwym do wydania decyzji. Bierze on bowiem udział w procesie decyzyjnym, działając władczo i jednostronnie oraz wydając akt administracyjny indywidualny w procesowej formie postanowienia (decyzji). Postępowanie główne nie dotyczy zatem interesu prawnego lub obowiązku organu współdziałającego. Tak samo żądanie zajęcia stanowiska nie następuje ze względu na interes prawny lub obowiązek tego organu. Podobnie zresztą organ właściwy do wydania decyzji nie staje się także stroną postępowania prowadzonego przed organem współdziałającym (por. uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego: z dnia 9 października 2000 r., sygn. akt OPK 14/00, publ. ONSA 2001 Nr 1, poz.17 oraz z dnia 19 maja 2003 r., sygn. akt OPS 1/03, publ. ONSA 2003 Nr4, poz. 115, a także wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 marca 2005 r., sygn. akt IV SA/Wa 940/04, LEX nr 175358 i z dnia 28 czerwca 2006 r., sygn. akt IV SA/Wa 2465/05, LEX nr 243787 oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 5 czerwca 2008 r., sygn. akt II SA/Sz 58/08, LEX nr 409945).

W związku z powyższym należy stwierdzić, że Zarządowi Dróg i Mostów w L. nie przysługiwał status strony w przedmiotowym postepowaniu w sprawie udzielenia G. K. pozwolenia na budowę. Brak po stronie Zarządu Dróg i Mostów w L. uprawnień strony w rozumieniu art. 28 k.p.a., z uwagi na jego udział w postępowaniu w roli organu współdziałającego, ma – w ocenie Sądu – charakter oczywisty, co oznacza, że złożone przez ten podmiot odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta L. z dnia [...] było niedopuszczalne i winno skutkować wydaniem przez organ odwoławczy postanowienia na podstawie art. 134 k.p.a. Rozpoznając zaś merytorycznie ten niedopuszczalny środek odwoławczy i w konsekwencji uchylając na podstawie art. 138 § 2 k.p.a. decyzję organu I instancji, Wojewoda rażąco naruszył prawo, co zgodnie z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. stanowi wadę skutkującą stwierdzeniem nieważności decyzji administracyjnej (por. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 15 kwietnia 2008 r., sygn. akt II SA/Po 532/07, LEX nr 505878).

Z tych względów Sąd, działając na postawie art. 145 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) orzekł, jak w pkt I sentencji wyroku.

Orzeczenie o kosztach postępowania, zawarte w pkt II sentencji, znajduje natomiast uzasadnienie w art. 200 powołanej ustawy

Komisja Sportu Turystyki i wypoczynku odbyła się w dniu 18.11.2014 . Porządek obrad poniżej:

Czytaj więcej...

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com