10 ostatnich: Decyzje Drogowe (ZRID) 2014

Pod koniec maja br. (2014) informowaliśmy o tym, że miasto Lublin przystąpiło do opracowywania procedury przejmowania nieruchomości objętych inwestycjami , w tym inwestycjami drogowymi. Tym bardziej jesteśmy radzi z tego faktu gdyż, podczas postępowań mieszkańców, w których uczestniczył Dział Wsparcia naszego serwisu, wiele razy wskazywaliśmy na brak właściwej informacji dla właścicieli nieruchomości , co i kiedy powinni zrobić , jakie działania podjąć, by zabezpieczyć swoje interesy. W dniu wczorajszym (21.10.2014) , po pięciu miesiącach , widać konkretne zamiany w podejściu urzędników. Mimo, że daleko jeszcze do doskonałości , to ta konkretna zmiana , jaką została wprowadzona jest bardzo ważna gdyż zwiększa szanse właścicieli wywłaszczonych nieruchomości na otrzymanie dodatkowych pieniędzy, tzw. 5 % bonusu.   Cieszymy się , że działania naszego  serwisu www.dobryurzednik.pl przyczyniają się do zmiany mentalności samych urzędników i wprowadzania procedur korzystnych dla samych mieszkańców. 

Tak jak informowaliśmy (w artykule z 20.05.2014) W przygotowaniu jasnych zasad przejmowania nieruchomości przez miasto w chwili gdy dochodzi do ich wydania przez właścicieli  zostali zaangażowani urzędnicy z Zarządu Dróg i Mostów i Wydziału Geodezji . 

Mieliśmy nadzieję, że współpraca Dyrektora ZDiM Kazimierza Pidek oraz Dyrektora Wydziału Geodezji Pana Andrzeja Jedziniaka, przyniesie szybkie efekty w postaci karty informacyjnej dostępnej dla mieszkańców miasta. To niestety jeszcze nie nastąpiło, ale miasto przygotowało druk, który rozwiąże problem , w jaki sposób , komu i kiedy, właściciel wywłaszczonej nieruchomości , ma ją wydać , by na etapie późniejszego postępowania w sprawie wydanie decyzji o wysokości odszkodowania organ wydający decyzję mógł , podwyższyć je o przysługujący 5% bonus .

Innym niezależnym zagadnieniem jest , czy właściciel nieruchomości skorzysta z takiego prawa. Istotnym jest by miał możliwość pozyskania merytorycznych informacji od urzędnika co faktycznie oznacza użyty termin "wydania nieruchomości" w jego konkretnej sprawie i jakie zagrożenia i jakie korzyści się wiążą się z podjęciem takiej decyzji. 

Starania jakie podjął serwis DOBRYURZEDNIK.pl , zmierzające do zmuszenia urzędników do udzielania i wspierania mieszkańców podczas całej procedury, w tym do wyjaśniania zapisanych w pouczeniach informacji np. tych o "wydaniu nieruchomości i 5% bonusie" zostały rozpoczęte w chwili kiedy okazało się , że skorzystanie z tego prawa nie jest takie proste, a urzędnicy nie pamiętają jakich informacji udzielali w fazie postępowania właścicielom wywłaszczanych nieruchomości. Okazało się , że sami urzędnicy nie wiedzą dokładnie jak powinna wyglądać procedura i kto jest za nią odpowiedzialny.

Miasto,  kompletnie nie jest przygotowane do przejmowania nieruchomości i potwierdzania tego faktu, a wydziały wzajemnie przerzucają się odpowiedzialnością. W trakcie naszej dyskusji , dzięki zaangażowaniu Sekretarza Miasta Pana Andrzeja Wojewódzkiego doszło do spotkania i ustalenia kompetencji Wydziały Geodezji, Wydziału Gospodarowania Mieniem oraz Zarządu Dróg i Mostów, w poszczególnych etapach postępowania. Błędy w interpretacji przepisów na jakie wskazaliśmy , zostały przeanalizowane i zapewniono nas, że zostaną wyciągnięte wnioski i wprowadzone zmiany ... co będziemy sprawdzać i monitorować .

Dlatego miło jest nam poinformować, że efektem tychże  zmian jest opracowanie - wzoru formularza - na podstawie, którego właściciel nieruchomości , dokonuje jej "wydania" inwestorowi, co jest premiowane 5% bonusem , podwyższającym całą kwotę odszkodowania.

Z prawa tego niestety do chwili obecnej korzysta niewielu właścicieli nieruchomości , nie rozumiejąc zapisu spec ustawy i tracąc w ten sposób  bezpowrotnie szansę otrzymanie konkretnych kwot pieniędzy, które biorąc pod uwagę same wyceny przejmowanych nieruchomości, stanowią same w sobie znaczącą pozycję zadośćuczynienia za odjęcie prawa własności.   Niestety do tej pory również i  urzędnicy nie potrafili ,  sprawnie korzystać z tego instrumentu, tak jak to przewidział ustawodawca i zachęcać właścicieli nieruchomości do współpracy. 

W dniu wczorajszym (21.10.2014) , na spotkaniu w siedzibie Rady Dzielnicy Ponikwoda, zorganizowanym inicjatywy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Tomasza Małeckeigo na prośbę mieszkańców,   byliśmy świadkiem przekazania takiego formularza , właścicielom nieruchomości objętych inwestycją drogową realizowaną na podstawie decyzji ZRID (Ponikwoda) i dużej troski Z-cy Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów ds. Realizacji Inwestycji Pana Stanisława Wydrycha, który zachęcał mieszkańców do skorzystania z przysługującego im prawa.  Innym, niezależnym od intencji  Dyrektora  problemem jest, czy w związku z decyzjami   jakie zapadły w tej konkretnej sprawie i terminami jakie rozpoczęły swój bieg , jest możliwe skorzystanie z przysługującego właścicielom prawa, z punktu widzenia przepisów prawa.  O wiążącą  informację w tej sprawie mieszkańcy mają wystąpić do właściwego wydziału Urzędu Miasta Lublin, którym jest w tym przypadku Wydział Geodezji. Pomoc obiecał również Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Ponikwoda Tomasz Małecki.

Mamy nadzieję, że mieszkańcom uda się uzyskać merytoryczną informację  i co najważniejsze nie będzie za późno na skorzystanie z przysługującego im prawa. 

 

Niezależnie od tego zachęcamy do interesowania się i monitorowania decyzji wydawanych przez urzędników Miasta Lublin, jakie mają wpływ na życie każdego z nas: 

Decyzje ZRID wydane przez Urząd Miasta Lublin () w 2014 r. 

Czytaj więcej :

Kompromitacja Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

Problemy z uzyskaniem 5% bonusu - odszkodowanie za nieruchomość

 

 

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com