10 ostatnich: Decyzje Drogowe (ZRID) 2014

Miła informacja dla właścicieli wywłaszczonych nieruchomości pod inwestycję drogową na podstawie decyzji ZRID z 15.07.2014 (link) przy ul. Cynamonowej, Cyprysowej, Dożynkowej, Strzembosza, Jagodowej.  Po serii krytycznych artykułów i serii spotkań wskazujących na wręcz patologiczne zachowania urzędników Wydziału Geodezji, jest światło w tunelu. Wydział Geodezji prowadzony przez Pana Dyrektora Andrzeja Jedziniaka planuje zorganizowanie drugiego spotkania z właścicielami, do którego ma dojść na początku nowego roku. To bardzo pozytywna zmiana podejścia urzędników tego wydziału. Sprawa dotyczy odszkodowań dla właścicieli nieruchomości oraz tzw. "bonusu" za wydanie nieruchomości. 

O sprawie informowaliśmy. (Czy mieszkańcy doczekają się od urzędników precyzyjnej odpowiedzi ? Terminy wydania nieruchomości - a przysługujący bonus

Dział Wsparcia Mieszkańców naszego serwisu zwrócił się z zapytaniem do Wydziału Geodezji jak również Wydziału Audytu i Kontroli. W sprawie właścicieli odbyło się również spotkanie z Sekretarzem Miasta Lublin Panem Andrzejem Wojewódzkim, pełniącym funkcję pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością. 

To miłe, że urzędnicy chcą zmierzyć się z zaistniałym problemem i zaczynają podchodzić z szacunkiem do praw właścicieli nieruchomości i zgłaszanych problemów. 

Szkoda, że od samego początku zabrakło merytorycznej rozmowy a nasze wsparcie serwisu DOBRYURZEDNIK.pl zostało potraktowane przez urzędników Wydziału Geodezji jako atak a nie zaproszenie do merytorycznej dyskusji. 

Prezydent Miasta Krzysztof Żuk podczas otwarcia ul. Cynamonowej obiecał mieszkańcom zajęcie się problemem. Mieszkańcy mieli prosić o pomoc również Panią Radną Martę Wcisło. 

Cieszymy się, że wszystkie te działania przyczyniły się do planów zorganizowania przez Wydział Geodezji spotkania z mieszkańcami.

Właśnie takie postawy urzędników cenimy i promujemy. Czasami musimy je wymuszać... 

W takim właśnie celu powstał serwis www.DOBRYURZEDNIK.pl - bo wierzymy, że w urzędach Miasta Lublin pracują DOBRZY URZĘDNICY. 


Cały problem mieszkańców dotyczy odszkodowania i bonusu ( dodatkowe 5% wartości całego odszkodowania)  jaki przysługuje właścicielom nieruchomości za jej wydanie w określonym terminie. Właśnie z określeniem terminu Urzędnicy Wydziału Geodezji i Zarządu Dróg i Mostów mieli i mają problem, gdyż na spotkaniach z mieszkańcami wprowadzili ich dwukrotnie w błąd. 

Złożone deklaracje i zapewnienia płynące z ust Z-cy Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów Pana Wydrycha (na spotkaniu w siedzibie Rady Dzielnicy Ponikowda) oraz informacje udzielane przez Panią Kierownik Wydziału Geodezji Barbarę Sweklej , były błędne na co wskazywał, już podczas samych spotkań przedstawiciel Działu Wsparcia Mieszkańców naszego serwisu. 

Zarówno Zarząd Dróg i Mostów jak i Wydział Geodezji Urzędu Miasta Lublin stali na stanowisku , że mieszkańcy mają czas na złożenie oświadczeń uprawniających do otrzymania bonusu, licząc termin od decyzji wydanej w II instancji (w tym przypadku Wojewodę Lubelskiego). Nawet po zwróceniu uwagi, że decyzji o realizacji inwestycji drogowej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności , Pani Kierownik Barbara Sweklej , w niewybredny sposób skomentowała zgłoszoną uwagę i pozostała przy swoim. 

Mieszkańcy mając już doświadczenie w kontaktach z Urzędnikami Miasta Lublin jak również korzystając z Doświadczenia Działu Wsparcia nie poddali się, i poprosili o potwierdzenie przekazanej im informacji na piśmie. 

Niestety w udzielonej odpowiedzi Wydział Geodezji już nie zechciał potwierdzić informacji udzielanych przez Panią Kierownik Barbarę Sweklej, ograniczając się jedynie do stwierdzenia, że sprawa "bonusu" - terminów wydania przez mieszkańców nieruchomości , będzie przedmiotem indywidualnej analizy dla każdego z właścicieli  nieruchomości w prowadzonych postępowaniach administracyjnych. 

Oczywiście nie rozwiązuje to problemu wprowadzenia właścicieli nieruchomości  przez Urzędników Miasta Lublin w błąd. 

W przypadku właścicieli objętych tą decyzją ZRID jasnym jest, że termin do wydania nieruchomości liczony jest od wydania decyzji ZRID klauzuli natychmiastowej wykonalności - a dokładnie od chwili doręczenia właścicielom tej decyzji. 

Jeszcze raz okazuje się , że nie wystarczą dobre chęci jakie mieli urzędnicy z Zarządu Dróg i Mostów , którzy przygotowali dla mieszkańców oświadczenia , z których chętni mogli skorzystać. Ważne jest by urzędnicy znali przepisy obowiązującego prawa i umieli je poprawnie interpretować. 

Liczymy, że ta kolejna wpadka urzędników, będzie podstawą do przekonania Pana Sekretarza Miasta Lublin do rozpoczęcia prac nad stworzeniem , "informatora - będącego kompendium wiedzy dla urzędników i mieszkańców" , tak by zarówno urzędnicy i mieszkańcy bezbłędnie poruszali się w skomplikowanej materii przepisów obowiązującego prawa tzw. "spec ustawy drogowej" . 

Niestety po raz kolejny okazuje się , że urzędnicy poszczególnych wydziałów , zbyt często popełniają błędy , za które płacą zwykli mieszkańcy mista Lublin. 

Liczymy, że spotkanie do którego ma dojść na początku (nowego 2015) roku, pozwoli na precyzyjne wyjaśnienie mieszkańcom gdzie doszło do popełnienia przez urzędników błędu i znalezienia rozwiązania , które nie pozwoli mieszkańcom - właścicielom nieruchomości - nie ponosić odpowiedzialności, ( w wymiarze finansowym) za popełnione przez urzędników błędy.  

Dla przyzwoitości należy dodać, że każdy z mieszkańców wraz z doręczoną decyzją otrzymał pouczenie o przysługujących im prawach. Z formalno prawnego punktu widzenia przez Urzędników  dopełnione zostały wszystkie formalności. Jak mówią ... nieznajomość prawa nie usprawiedliwia ... 

Jako serwis www.DOBRYURZEDNIK.pl stawiamy pytanie jak  właściciele nieruchomości mają orientować się w gąszczu przepisów ... skoro sami urzędnicy się w nim gubią ... 

 

WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW MAJĄCYCH PODOBNE PROBLEMY Z URZĘDNIKAMI MIASTA ZACHĘCAMY DO KONTAKTU Z DZIAŁEM WSPARCIA NASZEGO SERWISU:   -> link znajduje się tutaj  <-

 

 

 

Czytaj również: 

Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów Stanisław Wydrych przeprosił mieszkańców Ponikwody

Jak liczony jest termin na wydanie nieruchomości przejętej na podstawie tzw. "spec ustawy" ?

Czy mieszkańcy doczekają się od urzędników precyzyjnej odpowiedzi ? Terminy wydania nieruchomości - a przysługujący bonus

ul. Cynamonowa - otwarta , Prezydent Żuk składa zobowiązania mieszkańcom objętym innymi inwestycjami drogowymi

Zakończyła się budowa ul. Cynamonowej. Miasto zbudowało drogę za deweloperów, żeby ułatwić dojazd do nowych osiedli na Ponikwodzie - NOWY TYDZIEŃ

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ul. Dożynkowa, Czumy, Strzembosza, Cynamonowa, Cyprysowa, Jagodowa) - DECYZJA ZRID

 

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com