10 ostatnich: Decyzje Drogowe (ZRID) 2014

Ważna informacja dla właścicieli nieruchomości położonej przy ul. Wróblej. W dniu 26 marca 2015 rozpoczynają bieg terminy dla wszystkich właścicieli nieruchomości objętych realizowaną inwestycją. Inwestycja będzie realizowana na podstawie przepisów tzw "spec ustawy drogowej" i jak zawsze w takim przypadku zachęcamy właścicieli do aktywnego udziału w postępowaniu. Wniosek o realizację inwestycji złożył Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie , a sprawa jest prowadzona przez Wydział Architektury i Budownictwa w Lublinie - urzędników z pokoju nr 1000...

 

Data publikacji ogłoszenia: 26-03-2015
Data ważności ogłoszenia: 09-04-2015
Komórka organizacyjna: Wydział Architektury i Budownictwa
Rodzaj ogłoszenia: Obwieszczenia w sprawie wydania pozwolenia
   
znak sprawy: AB-ID-II.6740.4.2.2015

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez: Zastępcę Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13j, reprezentującego Prezydenta Miasta Lublin w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: budowa planowanej drogi gminnej ul. Wróblej w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ulicami Gęsią i Granatową do km 0+083,50 wraz z budową oświetlenia drogowego oraz sieci kanalizacji deszczowej na działkach: 

1. W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH INWESTYCJI

pod budowę planowanej drogi gminnej 

Obręb 71 – Konopnica I

ark. 10

1012 (1012/1)

ark. 11

1011/2 (1011/3), 1010/2 (1010/3), 1009/6 (1009/9)

w nawiasach numery działek przeznaczonych pod budowę drogi, które powstaną w wyniku podziału nieruchomości 

 

2. POZA LINIAMI ROZGRANICZAJĄCYMI INWESTYCJI

pod przebudowę dróg

Obręb 70 – Węglinek

ark. 1

2/6

Obręb 71 – Konopnica I

ark. 11

1011/1, 1010/1, 1009/5

 

W związku z powyższym informuję, ze zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lublin, stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej.

Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 (X piętro, pok. 1000, tel. 81-466-22-41) w terminie 7 dni od dokonania zawiadomienia.

 

Czytaj więcej:

Ponownie Urzędnicy z Wydziału Architektury (POKÓJ 1000) zasługują na uznanie 

 

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com