10 ostatnich: Decyzje Drogowe (ZRID) 2014

Rząd 3 marca 2015 r. przyjął projekt ustawy, która umożliwi Głównemu Urzędowi Statystycznemu ogłaszanie wskaźników zmian cen nieruchomości. Dotychczas kwoty waloryzuje się wskaźnikami inflacyjnymi, co ma charakter przejściowy, bo wskaźniki tzw. konsumpcyjne nie przystają do zmian cen nieruchomości.

 

Celem zmian jest doprecyzowanie zasad ogłaszania wskaźników zmian cen nieruchomości, określenie zasad ich stosowania oraz usprawnienie procesu pozyskiwania danych niezbędnych dla prawidłowego obliczania wartości tych wskaźników. Realizacja zmian pozwoli na sukcesywne ogłaszanie pierwszych wskaźników zmian cen nieruchomości określonych dla poszczególnych ich rodzajów. Pozostawi równocześnie możliwość stosowania, tak jak dotychczas miało to miejsce, wskaźników zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w przypadkach tych rodzajów nieruchomości, dla których wskaźniki zmian cen nie zostały jeszcze opracowane. W konsekwencji waloryzacja zobowiązań i należności uczestników rynku nieruchomości powiązana będzie bezpośrednio ze stanem rynku nieruchomości, a nie z poziomem inflacji, jak ma to miejsce obecnie.

Rozpoczęcie publikacji wskaźników pozwoli na dokonywanie urealnienia kwot przysługujących obywatelom z tytułu różnych działań związanych z ich nieruchomościami (np. odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość) przy pomocy wskaźnika uwzględniającego zmiany zachodzące na rynku nieruchomości. Stosowane dotychczas wskaźniki inflacyjne mogą nie odzwierciedlać zmian cen nieruchomości. Przykładem mogą być zmiany zachodzące na rynku nieruchomości, w szczególności w roku 2007, gdy ceny nieruchomości rosły bardzo szybko, natomiast inflacja pozostawał

a na względnie stałym poziomie

Źródło: MiR

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com