10 ostatnich: Decyzje Drogowe (ZRID) 2014

Informacja dla właścicieli nieruchomości objętych inwestycją drogową przy Al. Spółdzielczości Pracy. Szkoda, że nie wszyscy chcą wsłuchać się w nasze porady. Marna to dla nas satysfakcja, że mieliśmy rację. Wszystkie osoby, które konfrontują się z decyzjami ZRID i tzw. "spec ustawą drogową" zapraszamy do kontaktu i to od razu w chwili kiedy po raz pierwszy dowiadują się , że ich nieruchomość została przeznaczona pod inwestycje drogową. Szansa na zabezpieczenie interesów jest wtedy największa. Wiara we własne siły, i w to, że uda się uchylić decyzję ZRID,  nie wystarczy. Najważniejsze jest to by skorzystać ze wszystkich przysługujących praw.  Nasz Dział Wsparcia Mieszkańców służy pomocą. 

 

Minister Infrastruktury i Rozwoju zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 2 lutego 2015 r., znak: DOII-III-mk-772-45-122/14/15 ,utrzymująca w mocy decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Rozbudowie al.Spółdzielczości Pracy w Lublinie, w tym budowie czwartego wlotu skrzyżowania al.Spółdzielczości Pracy z ulicą Nasutowską wraz z rozbudową drogi serwisowej oraz z przebudową sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej, budową i przebudową sieci kanalizacji sanitarnej, przebudową oświetlenia drogowego, sieci elektroenergetycznej SN i nn, sieci technicznej i rozbiórką budynków kolidujących z projektowaną drogą serwisową" (10.02.2015-24.02.2015)

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com