10 ostatnich: Decyzje Drogowe (ZRID) 2014

Wojewoda Lubelski w dniu 12.03.2015 r po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Lublin wydał decyzję nr 3/15 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ( tzw.  ZRID ) dla inwestycji : Przebudowa al. Kraśnickiej w Lublinie. Dział Wsparcia Mieszkańców serwisu DOBRYURZEDNIK.pl objął wsparciem merytorycznym właścicieli nieruchomości objętych inwestycją. Realizacja inwestycji ma być realizowana w oparciu o umowy z miastem Lublin przez inwestorów, którzy w tym terenie realizują swoje inwestycje. Informację o wydanej decyzji publikujemy jako pierwsi. W przyszłym tygodniu informacja o wydanej decyzji zostanie opublikowana w formie obwieszczenia i od tego dnia rozpoczną bieg wszystkie terminy dla właścicieli nieruchomości objętej jej zakresem.

Wojewoda Lubelski w dniu 12.03.2015 r po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Lublin wydał decyzję nr 3/15 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ( tzw.  ZRID ) dla inwestycji : Przebudowa al. Kraśnickiej w Lublinie na odcinku od ul. Roztocze do ul. Jana Pawła II wraz z budową kanału sanitarnego z przyłączami, budową kanału ciepłowniczego z przyłączami, przebudową kanału deszczowego z przyłączami, przebudową wodociągu z przyłączami, budową gazociągu z przyłączami, przebudową linii kablowych SN i NN z przyłączami, przebudową sieci i słupów oświetleniowych , oświetleniowo - trakcyjnych i trakcyjnych, przebudową liniii telekomunikacyjnej z przyłączami, przebudową sieci sygnalizacji świetlnej oraz wycinką drzew"

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com