10 ostatnich: Decyzje Drogowe (ZRID) 2014

Ważna informacja dla właścicieli nieruchomości przy ul. Głównej. Rozpoczęte zostało postępowanie . Jest to czas do rozpoczęcia zabezpieczania swoich interesów. Dział Wsparcia Mieszkańców jest do Państwa dyspozycji.

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ul. Głównej w Lublinie

Data publikacji ogłoszenia: 07-03-2016
Data ważności ogłoszenia: 21-03-2016
Komórka organizacyjna: Wydział Architektury i Budownictwa
Rodzaj ogłoszenia: Obwieszczenia w sprawie wydania pozwolenia
   
znak sprawy: AB-ID-II.6740.4.5.2016

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez: Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie reprezentującego Prezydenta Miasta Lublin w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: budowa drogi gminnej nr 106280L – ul. Głównej w Lublinie wraz z budową przepustu w ciągu ul. Głównej nad rzeką Czechówką, umocnieniem koryta rzeki, rozbiórką obiektu mostowego oraz usunięciem kolizji z siecią wodociągową

na działkach: 

1. W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH INWESTYCJI 

pod budowę drogi gminnej

Obręb 74

ark. 6

127/8 (127/10)

ark. 7

463/2, 124 (124/1), 126/2 (126/4)

 

2. POZA LINIAMI ROZGRANICZAJĄCYMI TEREN INWESTYCJI 

pod budowę urządzeń wodnych

Obręb 74

ark. 6

455/1

ark. 7

125/1

W związku z powyższym informuję, ze zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lublin, stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej.

Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 (X piętro, pok. 1000, tel. 81-466-22-41) w terminie 7 dni od dokonania zawiadomienia.

 

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com