10 ostatnich: Decyzje Drogowe (ZRID) 2014

Następna ważna informacja dla właścicieli nieruchomości położonych w okolicach ul. Emilii i Karola Wojtyłów w Lublinie. Zachęcamy do "trzymania ręki na pulsie" . Dział Wsparcia Mieszkańców serwisu DOBRYURZEDNIK.pl jest do Państwa dyspozycji. 

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ul. Emilii i Karola Wojtyłów w Lublinie

Data publikacji ogłoszenia: 08-03-2016
Data ważności ogłoszenia: 23-03-2016
Komórka organizacyjna: Wydział Architektury i Budownictwa
Rodzaj ogłoszenia: Obwieszczenia w sprawie wydania pozwolenia
   
znak sprawy: AB-ID-II.6740.4.3.2016

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez: 

Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie reprezentującego Prezydenta Miasta Lublin 

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: budowa projektowanej drogi gminnej ul. Emilii i Karola Wojtyłów – kilometraż 0+000 - 0+156,65 m wraz z budową ciągu pieszego na odcinku od ul. Bernarda Wapowskiego do ul. Nałkowskich oraz budowa oświetlenia drogowego i sieci kanalizacji deszczowej w Lublinie, na działkach:

1. W liniach rozgraniczających teren inwestycji  
Pod pas drogowy ul. Emilii i Karola Wojtyłów - projektowanej drogi gminnej
Obręb 43 – Wrotków
ark. 24
126/7 (126/10), 118/15 (118/34), 118/12 (118/31), 118/11 (118/28), 118/10 (118/25);
ark. 29
61/8 (61/44), 61/23 (61/50), 61/2 (61/41), 61/15 ( (61/47), 61/14 (61/37), 61/4 (61/38), 65 (65/2);

2. Poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji
Pod przebudowę dróg innej kategorii
Obręb 43 – Wrotków
ark. 24
125/1, 126/8;
ark. 29
60;

W związku z powyższym informuję, ze zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lublin, stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej. 

Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 (X piętro, pok. 1000, tel. 81-466-22-40) w terminie 7 dni od dokonania zawiadomienia.

 

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com