10 ostatnich: Decyzje Drogowe (ZRID) 2014

Zarząd Dróg i Mostów kompletuje dokumentację dotyczącą budowy przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie wraz z przyległymi uliczkami. Właścicieli nieruchomości zachęcamy do "trzymania ręki na pulsie" . Jak informowaliśmy trwają ostatnie prace nad przyjęciem projektu budowy całego układu komunikacyjnego.

Jak zwykle Zarząd Dróg i Mostów mieszkańców poinformuje na końcu. Po uzyskaniu kompletu dokumentów Zarząd Dróg i Mostów złoży wniosek o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej. Do momentu złożenia przez urzędników z Krochmalnej takiego wniosku mieszkańcy mają szansę na ewentualną dyskusję na temat przebiegu drogi. W chwili jego złożenia, praktycznie na taką dyskusję a co za tym idzie , ewentualne zmiany przebiegu zaprojektowanych dróg , nie ma szans. 

02 lutego 2016 roku pojawiło się obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie. 

 

Data publikacji ogłoszenia: 03-02-2016
Data ważności ogłoszenia: 25-02-2016
Komórka organizacyjna: Wydział Ochrony Środowiska
Rodzaj ogłoszenia: Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji środowiskowej

znak sprawy: OŚ-OD-I.6220.77.2015

Prezydent Miasta Lublin, działając na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity – Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamia, że w związku z uzupełnieniem wniosku Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie – do węzła Sławin, przebudowa skrzyżowań z ulicami: Nałęczowską oraz Wojciechowską, przebudowa odcinka ul. Nałęczowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem”,  przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
    Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Prezydent Miasta Lublin, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie.
Ponadto informuje się, że dane o wniosku zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie. 
    Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od dnia 04.02.2016r. do dnia 24.02.2016r. w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, ul. Zana 38; w dniach poniedziałek – piątek w godz. 7.30-15.30, tel. 81 466 26 36, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Lublin przed wydaniem decyzji.

 

Źródło : lublin.eu

Czytaj również:

14.01.2016 Zarząd Dróg i Mostów zorganizował spotkanie w sprawie projektu przedłużenia ul. Boh. Monte Casino

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com