10 ostatnich: Decyzje Drogowe (ZRID) 2014

Dostęp do informacji publicznej jaki mają zagwarantowany mieszkańcy daje możliwość uzyskiwania pełnej informacji na temat działań i decyzji urzędników. Niestety ze stosowaniem samych przepisów o dostępie do informacji publicznej w Lublinie  jest bardzo różnie i zależy to od świadomości i znajomości przepisów przez samych urzędników. 

Tym bardziej jako serwis dobryurzednik.pl z zadowoleniem odbieramy informację o rozszerzeniu dostępu do informacji publicznej o rejestr umów zawartych przez Gminę Lublin. 

Niewątpliwy wkład w podjecie przez Ratusz wysiłku umieszczenia rejestru umów zawieranych przez miasto miały wystąpienia "Fundacji Wolności" kierowanej przez Krzysztofa Jakubowskiego. 

Nie wszystkim podobają się działania "Fundacji Wolności" jednakże jawność i społeczna kontrola działalności organów władzy publicznej oraz osób i jednostek , które wykonują zadania publiczne , gospodarują mieniem lub majątkiem komunalnym oraz Skarbu Państwa, nie może budzić sprzeciwu osób objętych jawnością .  

Społeczna kontrola jest istotnym czynnikiem ograniczającym działania patologiczne jakie mogą występować . 

Jawność i przejrzystość działań urzędników pozwalają przyjąć iż nie mają oni nic do ukrycia i są w stanie wytłumaczyć słuszność podejmowanych przez siebie decyzji . 

Dlatego wszelkie działania zmierzające w tym  kierunku serwis www.dobryurzednik.pl uznaje za pożądane i wpisuje je na listę dobrych praktyk urzędniczych. 

Urząd Miasta Lublin uruchomił rejestr zawartych umów - To duży sukces osób domagających się przejrzystości w działaniach urzędników miasta.

 

 

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com