10 ostatnich: Decyzje Drogowe (ZRID) 2014

W dniu dzisiejszym (07.11.2014) Fundacja Wolności złożyła w prokuraturze rejonowej Lublin-Południe zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez 7 spółek miejskich, które do dziś nie udostępniły kopii umów z okresu 1-7 stycznia 2014 roku, o które wnioskowaliśmy jeszcze w czerwcu.

 

Zgodnie z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej „kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku„.

W jednym przypadku już wcześniej skierowaliśmy sprawę na drogę administracyjną, gdzie Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał nam racje – spółki miejskie są zobowiązane do udostępniania informacji publicznej (sygnatura sprawy II SaB 373/14 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/81921E88A9).

 

W styczniu wnioskowaliśmy do spółek o udostępnienie rejestrów umów. Wszystkie odpowiedziały, że takiego nie prowadzą a jego utworzenie nie leży w interesie publicznym.

Ponadto dziś rano zwróciliśmy się do wszystkich kandydatów na urząd Prezydenta Miasta Lublin z pytaniem, czy w razie wyborudoprowadzą do ujawnienia wszystkich wydatków spółek miejskich. 

Czytaj więcej o projekcie Jawny Lublin Fundacji Wolności : tutaj

 

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com