10 ostatnich: Decyzje Drogowe (ZRID) 2014

Zarząd Rady Dzielnicy Ponikwoda

Dział Wsparcia Mieszkańców serwisu www.DOBRYURZEDNIK.pl zwraca się do Rady Dzielnicy Ponikwoda o podjęcie wspólnych działań w przedmiocie organizacji spotkania informacyjnego dla właścicieli nieruchomości objętych inwestycją drogową - decyzja ZRID - "ul. Trześniowskiej"  ( link do obwieszczenia - tutaj )

Spotkanie ma na celu przekazanie właścicielom nieruchomości wywłaszczonych pod ww. inwestycję niezbędnych informacji umożliwiających zabezpieczenie swoich praw i tym samym uniknięcie nieporozumień i zbędnych skarg związanych realizowaną inwestycją. 

 

Szanowni Państwo ,

mamy nadzieję , że jako reprezentanci mieszkańców dzielnicy, docenicie Państwo potrzebę wsparcia osób , których nieruchomości zostają przeznaczone pod szczytny cel jakim jest budowa drogi - dróg. Niestety przejęcie nieruchomości odbywa się na podstawie specyficznych przepisów prawa tzw. "Spec ustawy drogowej"  - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.) w związku z czym właściciele nieruchomości zostają pozbawieni swojej własności w sposób specyficzny, jedną decyzją. 

Od chwili wydania decyzji przez organ, dla właścicieli nieruchomości rozpoczynają bieg wszelkie terminy . Niestety urzędnicy w większości przypadków nie udzielają właścicielom nieruchomości właściwych i wyczerpujących informacji , co doprowadza do niepotrzebnych napięć między stronami i opóźnia w wielu przypadkach realizację inwestycji.  Równie często, w związku z błędną lub niepełną informacją,  dochodzi do  pozbawienia właścicieli nieruchomości przysługujących im praw. 

Obserwacja i osobiste uczestnictwo w wielu takich sytuacjach , skłoniło nas do stworzenia serwisu poświęconego poprawie działania lubelskich urzędów przy jednoczesnym udzielaniu wsparcia mieszkańcom Lublina .

W związku iż w ostatnim czasie doszło do nieporozumień między właścicielami nieruchomości objętych decyzją ZRID (inwestycji terenie dzielnicy Ponikwoda - Rudnik) , a urzędnikami miasta Lublin, w których rozwiązanie zaangażował się Zarząd Dzielnicy, by uniknąć tego typu sytuacji w odniesieniu do ww. inwestycji , wychodzimy z propozycją jak we wstępie. 

 

Z uwagi na biegnący termin od dnia wydania decyzji termin spotkania winien się zawrzeć w 30 dniach od dania wydania ww. decyzji ZRID.

W związku z powyższym , proszę o potraktowanie sprawy jako niezmiernie pilnej.

 

Dział Wsparcia Mieszkańców

www.DOBRYURZEDNIK.pl

 

 

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com