10 ostatnich: Decyzje Drogowe (ZRID) 2014

W dniu dzisiejszym, (08.12.2014) o godzinie 16.30 ,  w ramach spotkań z mieszkańcami Pana Sekretarza Miasta , mamy nadzieję, że zostanie udzielona precyzyjna odpowiedź  przez Wydział Geodezji , odnośnie terminów związanych z wydaniem nieruchomości jakie muszą być dochowane by mieszkańcy mogli liczyć na podwyższenie należnego im odszkodowania o tzw. bonus w wysokości 5%. Wydział Geodezji zwodzi mieszkańców od ponad miesiąca uchylając się od udzielenia precyzyjnej odpowiedzi. 

O sprawie informowaliśmy już wcześniej, kiedy to w obecności przedstawicieli Działu Wsparcia Mieszkańców doszło do udzielenia przez urzędników miasta Lublin informacji na temat terminu wydania nieruchomości objętej decyzją ZRID , której nadany został rygor natychmiastowej wykonalności. Termin do wydania przez właścicieli nieruchomości jest istotny ze względu na przysługujące uprawnienie. Uprawnieniem tym jest podwyższenie odszkodowania o bonus - dodatkowe 5% wartości ustalonego odszkodowania. 

 

Niestety okazuje się, że termin ten jest liczony w zależności od indywidualnej sytuacji , w jakiej znajdują się właściciele tj. w zależności od decyzji jaką zostali objęci. 

Z przykrością i pewnym niedowierzaniem przyjęliśmy informację jaka została udzielona mieszkańcom przez Kierownik Wydziału Geodezji Panią Barbarę Sweklej, która poinformowała mieszkańców iż bonus 5% za wydanie nieruchomości inwestorowi , będzie przysługiwał im , jeżeli złożą wnioski . Informacja była by prawdziwa , jeśli mieszkańcy takie wnioski złożyli by w terminie 30 dni od dnia wydania - a właściwie od daty doręczenia im klauzuli o nadaniu wydanej decyzji ZRID , rygoru natychmiastowej wykonalności , a nie terminu , jak informowała mieszkańców Pani Kierownik Sweklej - utrzymania w mocy przez organ odwoławczy (LUW) wydanej decyzji ZRID. 

O podejrzeniu wprowadzeniu mieszkańców w błąd poinformowaliśmy Prezydenta Miasta Lublin oraz Pana Sekretarza. Wydział Audytu i Kontroli rozpoczął postępowanie wyjaśniające. 

Tymczasem mieszkańcy przez kolejnych urzędników są utwierdzani , że 5% bonus im się należy - niestety tylko w formie ustnej. 

Mimo, złożonej przez mieszkańców pisemnej  prośby o potwierdzenie przez Panią Kierownik Barbarę Sweklej udzielonej informacji na piśmie , mieszkańcy doczekali się jedynie odpowiedzi urzędników , którzy w formie pisemnej  informują jedynie , że sprawa 5% bonusu zostanie rozpatrzona. 

Ze względu iż w większości właścicielami nieruchomości są osoby starsze, nie do końca potrafiące wprost odróżnić zapewnienia o rozpatrzeniu przez urzędników sprawy bonusu od potwierdzenia o jego zasadności , urzędnicy nadal mieszają w głowach nieświadomych właścicieli . 

Mamy nadzieję, że tym razem Pan Sekretarz Miasta wycofa się z zajętego przez siebie stanowiska na Komisji Rewizyjnej iż zasadnym jest stworzenie instrumentu "zasad procedury" jasnej dla mieszkańców. Tym razem sytuacja z jaką mieli do czynienia mieszkańcy ul. Cynamonowej jasno wskazuje, że "taki podręcznik zasad - procedury" jest potrzebny również urzędnikom Wydziału Geodezji. 

Oczywiście , jeżeli okaże się , że zgłaszane przez nas uwagi , do jakich nie chciała ustosunkować się ani Pani Barbara Sweklej ani Dyrektor Wydziału Geodezji Andrzej Jedziniak , okażą się zasadne. 

 

Przypomnijmy , że podczas dyskusji do jakiej doszło w listopadzie 2014 na Komisji Rewizyjnej , stanowisko Prezydenta wyrażone przez Pana Sekretarza Miasta  było jasne iż nie ma potrzeby "tworzenia zasad - procedur postępowania" w przypadkach związanych z działaniem urzędników i mieszkańców na podstawie przepisów tzw. "SPEC USTAWY DROGOWEJ" 

Przykład , którym zajmujemy się chyba jednak tego nie potwierdzi ... 

Z niecierpliwością czekamy na rezultaty dzisiejszego spotkania. 

 

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com