10 ostatnich: Decyzje Drogowe (ZRID) 2014

Po raz drugi Radni Miasta Lublin będą zastanawiać się czy wyrazić zgodę na wykup nieruchomości (działek) na których developer (spółdzielnia AZS) wykonała zgodnie z zawartą z miastem umową ulicę . W czerwcu 2014 , w Radni poprzedniej kadencji uchwałę w sprawie wykupu działek "zdjęli z porządku obrad". 

Z informacji jaką podczas dyskusji na komisjach przedstawiła Pani Prezes SM AZS wynika, że jako inwestor , spółdzielnia wywiązała się z podpisanej z miastem umowy i na własny koszt wykonała drogi dojazdowe do inwestycji. Zgodnie z umową by Gmina Lublin mogła zarządzać  wykonaną drogą potrzebne jest przejęcie inwestycji. Na przeszkodzie stoi sprawa własności 3 niewielkich działek , które SM AZS chce odpłatnie przekazać miastu. 

Biorąc pod uwagę wywiązanie się w tym przypadku inwestora z zawartej z Gminą Lublin umowy, niezrozumiałym jest dlaczego w kwestii wykupu działek dochodzi do braku jednomyślności pośród Radnych. 

Pamiętając nie tak dawne dyskusje dotyczące braku wywiązania się przez developerów z zapisów umów o (okolice ul. Dożynkowej) i przejęcie przez Gminę Lublin, po protestach mieszkańców ,  ich zobowiązań ,  prowadzenie z inwestorem , który zgodnie z oświadczeniem , wykonał zapisy umowy , dyskusji na temat przejęcia należących do niego nieruchomości , jest rzeczą co najmniej dziwną.

Zwrócić bowiem należy uwagę, że taka dyskusja powinna odbyć się w chwili podpisywania przez Zarząd Dróg i Mostów  umowy z SM AZS, a jej zapisy winny być jawne . Członkowie Komisji stałych przy Radzie Miasta Lublin powinni być informowani o zawieranych umowach, tak by w razie wątpliwości co do przyjmowanych zobowiązań, mieli możliwość wyrażenia swojej opinii. 

Patologicznymi trzeba nazwać sytuacje , w których inwestorzy składają deklaracje na wykonanie infrastruktury drogowej i zawierają stosowne umowy, po czym , Gmina Lublin nie jest w stanie ich skutecznie wyegzekwować. 

Sytuacja z którą mamy do czynienia w tym przypadku jest zgoła inna i w niczym nie przypomina tej z przed kilku miesięcy. Tym bardziej nie zrozumiałym jest dlaczego wśród Radnych Miasta Lublin nie ma pełnej zgody na wykupienie działek i przejęcie wybudowanej drogi od developera.

 Czytaj więcej: 

Zakończyła się budowa ul. Cynamonowej. Miasto zbudowało drogę za deweloperów, żeby ułatwić dojazd do nowych osiedli na Ponikwodzie - NOWY TYDZIEŃ

 

 

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com