10 ostatnich: Decyzje Drogowe (ZRID) 2014

Minął rok kiedy zadawaliśmy pytanie : Kiedy nastąpi koniec patologii w Wydziale Geodezji ? Minął rok i nic się nie zmieniło.  Bałagan, brak kompetencji, nieprzestrzeganie obowiazujących przepisów prawa , zastraszanie  mieszkańców to reguły akceptowane przez dyrekcję Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Lublin. Czy Prezydent Miasta , Sekretarz  wiedzą co dzieje się w wydziale? Czy za ich wiedzą urzednicy łamią obowiązujące przepisy prawa ? 

Tak niedawno chwaliliśmy komórkę Wydziału Geodezji ( Szybko, sprawnie - jednym słowem profesjonalnie. Adres: Wydział Geodezji - Kierownik inż. Zbigniew Januszewski) licząc, że przykład ten będzie inspiracją dla całego wydziału. Niestety wszystko zależy jednak od ludzi. Mimo wszystko liczyliśmy, że inspektor Elwira Szczerbińska i jej zwierzchnicy,  po dwóch latach naszych starań , poznali na tyle przepisy KPA, że każde nowe postępowanie w jakim uczestniczy Dział Wsparcia Mieszkańców naszego serwisu, będzie ograniczało się do rutynowych działań. Okazuje się, za przyzwoleniem Dyrekcji Wydziału Geodezji pracownicy pozwalają sobie nadal na złośliwości i łamanie przepisów KPA. 

Pod koniec lipca Dział Wsparcia Mieszkańców naszego serwisu zainteresował się sprawami mieszkańców z nowo powstałej inwestycji ul. Nasutowskiej , która długo nie mogła powstać ( tzw. dojazdy do IKEA ) . Inwestycja realizowana jest na podstawie decyzji ZRID. Mimo, że decyzja została wydana w październiku 2014 r.  a droga wybudowana ( trwają właśnie odbiory techniczne) , właściciele wielu nieruchomości nie otrzymali jeszcze odszkodowań za swoje grunty. Wydział Geodezji Urzędu Miasta Lublin notorycznie nie dotrzymuje obowiązujących w tym zakresie przepisów spec ustawy drogowej i praw mieszkańców, które w tym zakresie są jednoznaczne.

Dla mniej zorientowanych, którzy nie śledzili wcześniejszych informacji, przypominamy, treść zapisów  ustawy , zwanej potocznie "SPEC USTAWĄ" z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych . (decyzje wydawane na jej podstawie potoczenie określane są jako decyzje ZRID - od : zezwolenie na realizacji inwestycji drogowej )

Zapisy  , artykuł 12  ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych precyzyjnie wskazuje terminy w jakich organ wydaje decyzję ustalającą wysokość odszkodowania:  

(art 12 pkt. 4b.) Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. 


(art. 12 pkt. 4g.) Jeżeli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności. 


Gdyby urzędnicy stosowali się do obowiązujących przepisów prawa decyzje o pozbawieniu prawa własności nieruchomości , były by dla ich właścicieli łatwiejsze do zaakceptowania i nie budziły by tak wielu emocji. Postępowania jednak przeciągają się w nieskończoność gdyż nie ma koordynacji między planowaniem inwestycji a skutkami formalno prawnymi jakie ona wywoła. Taki stan rzeczy jest korzystny z punktu widzenia budżetu gminy , jednakże nie do zaakceptowania przez właścicieli, którym zabierana jest część lub całość działki do nich należąca. (o wielkości braku koordynacji niech świadczy fakt, że właściciele , którym Gmina Lublin odebrała nieruchomość , wzywani są przez tą samą Gminę do płacenia podatków za nieruchomość , która nie jest już ich własnością... tematowi temu poświęcimy oddzielny artykuł - w chwili obecnej na problem ten zwróciliśmy uwagę Pani Annie Adamowic - Dyrektor Wydziału Podatków Urzędu Miasta Lublin ) 


W Lublinie , większość wydawanych decyzji ZRID otrzymuje rygor natychmiastowej wykonalności , co jak wielokrotnie powtarzaliśmy na łamach naszego serwisu, jest bardzo ważną informacją gdyż całkowicie inaczej w takim wypadku określone są terminy w jakich właściciele nieruchomości mogą zabezpieczać swoje prawa. 

Oznacza to również i obowiązki dla urzędników. Decyzja o wysokości odszkodowania, będąca podstawą do wypłaty przez właściwy organ ( w tym wypadku Prezydenta Miasta Lublin) samego odszkodowania , powinna być wydana w ciągu 60 dni. Zapis ten gwarantuje właścicielom nieruchomości otrzymanie odszkodowania w rozsądnym czasie - niestety tylko w teorii. 

Dla Wydziału Geodezji Miasta Lublin przepis ten jest cyt. " przepisem martwym" do którego nie trzeba się stosować.  Ten nowy standard, obowiązujący w Wydziale Geodezji Miasta Lublin jest akceptowany przez Dyrektora Andrzeja Jedziniaka i jego podwładnych. 

Okazuje się, że tylko właściciele nieruchomości muszą stosować się do obowiązujących przepisów prawa. Terminowo płacić podatki , oddać swoją nieruchomość w nieprzekraczalnym terminie itd... natomiast urzędnicy Wydziału Geodezji mogą swobodnie wybierać , które przepisy ich obowiązują a które mogą uznać za cyt" martwe" . 

Podsumowaniem działania Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Lublin było uniemożliwienie zapoznanie się z aktami sprawy pełnomocnikowi strony postępowania , mimo posiadanego pełnomocnictwa i dokonanych stosownych opłat. 

Bezkarność urzędników, brak jakiejkolwiek odpowiedzialności za podejmowane decyzje i swoje błędy oraz skandaliczna postawa Dyrekcji Wydziału powoduje, że w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Lublin , urzędnicy mają przyzwolenie na łamanie praw mieszkańców i nie są to sporadyczne przypadki. 

Nawet wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i wskazanie na "rażące naruszenie prawa" nie wiele znaczy dla Dyrektora Jedziniaka i jego podwładnych. 

Jak długo Pan Prezydent i Sekretarz Miasta będą tolerowali taki stan rzeczy , tego nie wiemy. Pewnym jest jednak to, że jako  DOBRYURZĘDNIK.pl nie pozwolimy by taki stan rzeczy nadal trwał w naszym mieście. Nie może być bowiem tak, że Gmina Lublin nie szanuje swoich mieszkańców. Nie może być bowiem tak, że Gmina Lublin zabiera właścicielom nieruchomości i nie wypłaca latami należnego odszkodowania. Nie może być bowiem tak by urzędnicy nie stosowali się do obowiązujących przepisów prawa . 

Wymienione działania urzędników Wydziału Geodezji uznajemy za patologiczne i wciągamy na naszą listę - stoppatologii.pl 

Czytaj również:

Kiedy nastąpi koniec patologii w Wydziale Geodezji prowadzonym przez Dyrektora Andrzeja Jedziniaka ? - pytają właściciele czekający na odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości

Szybko, sprawnie - jednym słowem profesjonalnie. Adres: Wydział Geodezji - Kierownik inż. Zbigniew Januszewski

Czy mieszkańcom należy się 5% bonus ? Stanowisko Wydziału Geodezji UM Lublin w sprawie podwyższenie odszkodowania dodatkowy 5% bonus - terminy

Dyrektor Jedziniak został pouczony przez Wojewodę jak czytać przepisy

Jak uzyskać należne odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość ? - Dział Wsparcia Mieszkańców naszego serwisu wraz z Radą Dzielnicy Ponikwoda organizuje spotkanie dla mieszkańców objętych decyzją ZRID - ul. Trześniowskiej

Kolejny sukces - Działu Wsparcia Mieszkańców - Decyzja o wysokości odszkodowania

Problem : Wysokość odszkodowania - wycena nieruchomości

 

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com