10 ostatnich: Decyzje Drogowe (ZRID) 2014

W styczniu nastąpiło przekroczenie przez Zarząd Dróg i Mostów cienkiej czerwonej linii , której mimo ostrych dyskusji urzędnicy i Dyrekcja Zarządu Dróg i Mostów nie przekraczała. Kulminacja nastąpiła w piątek , po tym jak kilka dni wcześniej powiedzieliśmy zdecydowane "NIE" praktykom niektórych urzędników z ZDiM. 

W Zarządzie Dróg i Mostów pracuje wielu profesjonalnych , zaangażowanych, służących pomocą mieszkańcom urzędników. Jednak postawa Dyrekcji , przysłowiowy "beton", brak otwartości na potrzeby mieszkańców a także zwykłe chamstwo i łamanie obowiązujących przepisów prawa spowodowało, że naszym zdaniem nadszedł czas by Dyrektorzy kierujący Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie wzięli pełną odpowiedzialność za to co się dzieje w jednostce przez nich zarządzanej. 

Jako mieszkańcy zaangażowani w projekt www. DOBRYURZEDNIK.pl, działający społecznie , mamy dosyć patrzenia na brak odpowiedzialności urzędników za narastającą patologię.

Jednocześnie jesteśmy zasmuceni, że mimo iż wiele osób dostrzega problem jakim nikt nie chce o tym głośno mówić . 

Zaczynamy więc konfrontację , która mamy nadzieję doprowadzi do poprawy funkcjonowania tej instytucji i zrozumienia przez Dyrekcję  Właściwie swojej roli.

W zeszłym tygodniu Dział Wsparcia Mieszkańców wystosował stosowne pismo do Zarządu Dróg i Mostów , które trafiło do wiadomości Prezydenta oraz Radnych Miasta Lublin.

Czas na merytoryczną dyskusję , czy Zarząd Dróg i Mostów jest dla mieszkańców czy tylko do zadawalania swojego samopoczucia. 

Treść listu poniżej : 

B.C - mieszkaniec miasta , www.DOBRYURZEDNIK.pl
Lublin (miasto)
ul. K..................
PESEL: ..............

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

Lublin (miasto), 2016-01-21

Dane adresatów

GMINA LUBLIN
20109 Lublin
Lublin
pl. Króla Władysława Łokietka 1


WEZWANIE

O wyznaczenie spotkania w temacie : " Nieprawidłowości w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie" w związku z odmową wyznaczenia terminu spotkania.

Treść dokumentu

                                                Kazimierz Pidek
                                                Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów


                                                Do wiadomości : Prezydenta Miasta Lublin
                                                Sekretarz Miasta Lublin
                                                Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
                                                Radni Miasta Lublin
                                                Dyrektor Wydziału Geodezji
Wnoszę o spotkanie z Dyrektorem Zarządu Dróg i Mostów Kazimierzem Pidek , które ma dotyczyć nieprawidłowości w funkcjonowaniu kierowanej przez niego jednostki organizacyjnej miasta Lublin działającej pod nazwą Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie .

W związku z odmową wyznaczenia terminu spotkania przez Kazimierza Pidek, Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie potwierdzam pisemnie ustny wniosek złożony 15.01.2016 r. o wyznaczenie takiego spotkania. 

W oparciu o dotychczasowe doświadczenie i w trosce o rzetelne zabezpieczenie zajętego stanowiska o odmowie wyznaczenia spotkania , wzywam Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów pisemne zajęcie stanowiska w sprawie wraz z podaniem uzasadnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma. 

Jednocześnie wskazuję, że kierowana prośba o wyznaczenie spotkania , jest rozszerzoną kontynuacją wątpliwej przyjemności kontaktów z 2013 i 2014 roku z Zarządem Dróg i Mostów oraz wniosku jaki został poddany ocenie przez Komisję Rewizyjną Miasta Lublin. 

Wskazuje iż zapewnienie Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka o otwartości na merytoryczną dyskusję w zakresie zgłaszanych uwag do funkcjonowania Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie było powodem wycofania wniesionej przeze mnie skargi na odmowę wyznaczenia takiego spotkania (w 2013 /2014 r) 

Z przykrością muszę stwierdzić , że postawa Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów Kazimierza Pidek , niczym się nie różni od tej prezentowanej we wcześniejszym okresie, a zapewnienia Pana Prezydenta Miasta Lublin o otwartości na spotkania i dyskusję muszę w niniejszej sytuacji taktować jako bez pokrycia. 

Zgodnie z sugestią w przekazuję w załączniku pismo , z tematami i wątpliwościami jakie chce poruszyć. W związku z powyższym wzywam jak we wstępie. B.C
Załączniki: 1. Pismo : "Nieprawidłowości w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie - odmowa wyznaczenia terminu spotkania." - format PDF

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com