10 ostatnich: Decyzje Drogowe (ZRID) 2014

Przez długi okres na stronach naszego serwisu, brak było informacji o aktualnych sprawach i problemach w których rozwiązywaniu uczestniczymy. Nie oznacza to, że "odpuściliśmy". Wręcz odwrotnie, okres "ciszy" wykorzystaliśmy do udzielenia mieszkańcom jeszcze większego wsparcia w dyskusjach z urzędnikami miasta Lublin. Mieliśmy też okazję spotkać wielu "dobrych urzędników" chcących i potrafiących pomagać mieszkańcom ... dobrze rozumiejących swoją misję ...  Są już tego pierwsze efekty. 

W czerwcu Dział Wsparcia Mieszkańców wspierający właściciela nieruchomości przejętej pod budowę drogi, doczekał się pozytywnej decyzji Ministerstwa. 

To kolejny sukces w dyskusji z Urzędem Miasta Lublin na temat uczciwych odszkodowań dla właścicieli nieruchomości przejętych na mocy spec ustawy tzw. decyzji ZRID. 

 

Ministerstwo jako organ II instancji  uchyliło decyzję Wojewody Lubelskiego i wydało rozstrzygnięcie w sprawie. Przyznając właścicielowi nieruchomości należny 5% bonus za jej wydanie. Miasto reprezentowane przez Panią Barbarę Sweklej , kierownika Wydziału Geodezji, stało na stanowisku iż właścicielowi nie przysługuje bonus podwyższający odszkodowanie. W przełożeniu na pieniądze chodziło o kwotę prawie 17.000 zł , której właściciel był pozbawiony. 

To nie jedyny taki przypadek, gdzie właściciele pozbawiani są wypłaty przysługujących bonusów. Nasz serwis od 3 lat prowadzi dyskusję z miastem wskazując na zaniedbania i wprowadzanie właścicieli nieruchomości w błąd przez urzędników. 

Podczas trzech lat dyskusji z Prezydentem Miasta Lublin , reprezentowanym przez Dyrektorów - Wydziału Geodezji , Zarządu Dróg i Mostów wielokrotnie zastanawialiśmy się z czego wynika działanie urzędników, narażające właścicieli nieruchomości na straty finansowe idące w setki tysięcy złotych...

Mamy nadzieję , że swoją determinacją udowodniliśmy, że lekceważenie mieszkańców, odmawianie im merytorycznej dyskusji jest niedopuszczalne. 

Decyzja Ministerstwa Budownictwa i Infrastruktury daje nam kolejne argumenty w przekonywaniu Prezydenta , że kompetencje urzędników decydujących o losie zwykłych mieszkańców pozostawiają wiele do życzenia. 

Wnioski płynące z dyskusji wraz z życzeniami w najbliższym czasie złożymy na ręce Prezydenta i liczymy, że w końcu uda nam się zmusić urzędników do przestrzegania przepisów obowiązującego prawa. 

Właścicielowi nieruchomości gratulujemy pozytywnego rozstrzygnięcia a urzędników pytamy : Kto poniesie konsekwencje wydania błędnej decyzji ?

Bartek Czernicki

www.DORBYURZEDNIK.PL

Zachęcamy Wszystkich Mieszkańców mających problemy z wywłaszczeniami prowadzonymi przez Zarząd Dróg i Mostów oraz uzyskaniem należnego odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości do kontaktu z Działem Wsparcia Mieszkańców naszego serwisu. Pomoc jaką obejmujemy Mieszkańców jest bezpłatna, dlatego zachęcamy by nie czekać do ostatniej chwili tylko już na początku prosić o wsparcie. Często bowiem mieszkańcy zwracają się o pomoc na końcu postępowania ,  kiedy jest już za późno na podjęcie działań przynoszących wymierne efekty . W postępowaniach administracyjnych liczą się terminy i w przypadku ich niedotrzymania nie ma szansy na pozytywne dla właścicieli rozstrzygnięcia... o czym zawsze przypominamy publikując obwieszczenia dotyczące rozpoczętych postępowań.

 

Czytaj także:

Czy mieszkańcom należy się 5% bonus ? Stanowisko Wydziału Geodezji UM Lublin w sprawie podwyższenie odszkodowania dodatkowy 5% bonus - terminy

Czy mieszkańcy doczekają się od urzędników precyzyjnej odpowiedzi ? Terminy wydania nieruchomości - a przysługujący bonus

Problemy z uzyskaniem 5% bonusu - odszkodowanie za nieruchomość

 

 

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com