Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska

Do prac komisji należy: 

 • Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska w sprawach rozwoju Miasta Lublin, urbanistyki i ochrony środowiska w szczególności: 
  a) zagospodarowania przestrzennego; 
  b) gospodarowania nieruchomościami w zakresie przekraczającym zwykły zarząd; 
  c) wieloletnich programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym; 
  d) podatków i opłat lokalnych; 
  e) zmian granic Miasta Lublin; 
  f) utrzymania porządku i czystości oraz gospodarki odpadami; 
  g) ochrony środowiska; 
  h) budżetu i zmian w budżecie.
 • Analiza stanu zagospodarowania przestrzennego pod kątem zaspokojenia potrzeb mieszkańców.
 • Analiza potrzeb i ocena prognoz rozwoju infrastruktury technicznej Miasta Lublin, budownictwa komunalnego w tym lokali socjalnych, ocena projektów inwestycyjnych w tym zakresie.
 • Analiza stanu gospodarki nieruchomościami.
 • Analiza stanu porządku i czystości gospodarki odpadami oraz przestrzegania obowiązujących uchwał przez mieszkańców i podmioty świadczące usługi w tym zakresie.
 • Analiza i ocena programów w zakresie ochrony środowiska i przedkładanie Radzie wniosków i opinii.
 • Okresowa ocena działalności jednostek organizacyjnych Urzędu zajmujących się zagadnieniami rozwoju Miasta Lublin.
 • Współpraca z jednostkami pomocniczymi - przekazywanie mieszkańcom informacji o zamierzeniach rozwojowych Miasta Lublin oraz wysłuchiwanie opinii mieszkańców.
 • Współdziałanie z Komisjami w sprawach związanych z zadaniami komisji.

Przewodniczący:

Jakubowski Marek


Skład komisji:

Banach Mariusz
Bednarczyk Jacek
Gąbka Jan
Jezior Dariusz
Krawczyk Michał
Podgórski Stanisław
Suchanowska Małgorzata
Wcisło Marta

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com