Sekretarz Miasta Lublin

  • zapewnia właściwą organizację pracy Urzędu;
  • nadzoruje funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej;
  • realizuje politykę zarządzania zasobami ludzkimi.

Ponadto prowadzi w imieniu Prezydenta sprawy Miasta w zakresie:

  • rejestracji pojazdów;
  • wydawania uprawnień do kierowania pojazdami;
  • ewidencji ludności;
  • ewidencji stowarzyszeń i nadzoru nad ich działalnością;
  • ewidencji gospodarczej i kontroli przedsiębiorców.


Sekretarz Miasta kieruje Departamentem Organizacji i Administracji.

Andrzej Wojewódzki - urodził się 15 maja 1962 roku w Czemiernikach. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Parczewie oraz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, uzyskując tytuł magistra w specjalności ekonomiki pracy i polityki społecznej. Zatrudniony w Urzędzie Miasta Lublin od 1 września 1983 roku.  

 

 

Źródło: UM Lublin 

Zarządzenie nr 22/10/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 października 2013 r.

zmieniające zarządzenie nr 816/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lublin

Czytaj więcej...

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com