Odpowiedzialność urzędników za popełnione błędy

Jako serwis dobryurzednik.pl i stoppatologii.pl chcemy wywołać publiczną dyskusję na temat odpowiedzialności urzędników miasta Lublin za podejmowane decyzje. Zdajemy sobie sprawę, że poruszany temat jest trudny i może budzić wiele kontrowersji

Czytaj więcej...

Od dawna wiadomo, że decyzje podejmowane przez  urzędników mają wpływ na działalność przedsiębiorców, rozwój miasta, tworzenie nowych miejsc pracy. To od sprawnej organizacji pracy urzędników zależy czy możliwe jest realizowanie inwestycji przez przedsiębiorców. Lublin stara się o pozyskiwanie inwestorów. Inwestycje w Lublinie , to nowe miejsca pracy - nowe miejsca pracy to szansa dla miasta by odwrócić niekorzystny trend odpływu młodych mieszkańców w poszukiwaniu pracy.  Miasto Lublin dwoi się i troi by przyciągnąć inwestorów, jednak bez poprawy jakości działania urzędów i jednostek odpowiedzialnych za praktyczną ich obsługę , w dłuższej perspektywie czasu działania te skazane są na porażkę .

Czytaj więcej...

 Jak uzdrowić tą chorą sytuację ? 

Urzędnik podejmuje - wydaje  decyzję. Decyzja jest zaskarżana. Organ wyższej instancji ocenia krytycznie wydaną decyzję i kieruje ją do ponownego rozpatrzenia. A urzędnicy swoje...

Jak spowodować , by w sprawach w których powiedziano już wszystko, zostały wydane wyroki i poczynione interpretacje przepisów, urzędnicy ponownie nie popełniali tych samych błędów.  

Czy jest to w ogóle możliwe? 

Czytaj więcej...

Powraca sprawa odpowiedzialności urzędników Wydziału Architektury i Budownictwa w Lublinie za błędy popełnione w trakcie procedowania nad warunkami zabudowy, o których informowaliśmy na stronach naszego serwisu (w artykule :Nasze dyskusje: "Kijem w mrowisko" - Czy ktoś powinien ponieść odpowiedzialność za błędy popełnione przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy ?) Na poniedziałek (19maja 2014) otrzymaliśmy zaproszenie od Dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa w Lublinie Pana  Mirosława Hagemejera.

Czytaj więcej...

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com