Jak uzdrowić tą chorą sytuację ? 

Urzędnik podejmuje - wydaje  decyzję. Decyzja jest zaskarżana. Organ wyższej instancji ocenia krytycznie wydaną decyzję i kieruje ją do ponownego rozpatrzenia. A urzędnicy swoje...

Jak spowodować , by w sprawach w których powiedziano już wszystko, zostały wydane wyroki i poczynione interpretacje przepisów, urzędnicy ponownie nie popełniali tych samych błędów.  

Czy jest to w ogóle możliwe? 

 

Jako serwis www.DOBRYURZEDNIK.pl chcemy podjąć próbę, zmiany tego zaklętego kręgu - Urząd Miasta, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Wojewódzki Sąd Administracyjny. 

Rozpoczynamy od Samorządowego Kolegium Odwoławczego.  

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com