Powraca sprawa odpowiedzialności urzędników Wydziału Architektury i Budownictwa w Lublinie za błędy popełnione w trakcie procedowania nad warunkami zabudowy, o których informowaliśmy na stronach naszego serwisu (w artykule :Nasze dyskusje: "Kijem w mrowisko" - Czy ktoś powinien ponieść odpowiedzialność za błędy popełnione przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy ?) Na poniedziałek (19maja 2014) otrzymaliśmy zaproszenie od Dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa w Lublinie Pana  Mirosława Hagemejera.

Chcemy porozmawiać o błędach jakie wytknął Wojewódzki Sąd Administracyjny (link do wyroku) a na jakie od dawna wskazywał przedsiębiorca z Lublina  Pan Zbigniew Czernicki.  Mamy nadzieję, że usłyszymy odpowiedzi, dlaczego przepisy prawa były łamane, mimo iż wnioskodawca niejednokrotnie wskazywał na prawomocne rozstrzygnięcia organów odwoławczych, jakie mogły służyć urzędnikom Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin jako pomoc w podjęciu właściwych decyzji. Uwagi te zostały zlekceważone przez  Zastępcę Dyrektora Panią  Malicką-Ząbek, odpowiedzialną  za nadzór wydziału zajmującego się wydawaniem uzgodnień warunków zabudowy.

Przedsiębiorca w związku z błędami popełnionymi przez urząd poniósł wymierne straty finansowe, nie może rozwijać działalności gospodarczej prowadzonej od kilkunastu lat. Dodatkowym problemem jest fakt iż w obecnej chwili działka dla , której złożony został wniosek o wydanie warunków zabudowy, jest objęta wyceną przez rzeczoznawcę majątkowego. Z uwagi na brak wydanych warunków ( odmowy ich uzgodnienia) nie jest możliwa właściwa wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę. To natomiast bezpośrednio ma wpływ na wysokość odszkodowania jaką ma wypłacić miasto za nieruchomość , jakiej część , jest objęta decyzją o realizacji inwestycji drogowej.

Liczymy, że spotkanie przybliży nas do odpowiedzi na pytanie : Ile w tym wszystkim jest niekompetencji a ile celowego działania urzędników  i kto poniesie odpowiedzialność za popełnione błędy ? 

 

Samo zaproszenie Pana Dyrektora do rozmowy o sprawach trudnych oceniamy bardzo pozytywnie. Nie we wszystkich lubelskich urzędach Dyrektorzy z taką otwartością chcą mierzyć się ze sprawami trudnymi.  O przebiegu spotkania i wnioskach będziemy informować na bieżąco. 

 

Czytaj więcej o podobnych problemach mieszkańców  :

Nasze dyskusje: "Kijem w mrowisko" - Czy ktoś powinien ponieść odpowiedzialność za błędy popełnione przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy ?

Jeden buduje, drugi się przygląda - Nowy Tydzień

Marzenie o domu przerodziło się w mękę - Nowy Tydzień

 

.

 

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com