Jako serwis dobryurzednik.pl i stoppatologii.pl chcemy wywołać publiczną dyskusję na temat odpowiedzialności urzędników miasta Lublin za podejmowane decyzje. Zdajemy sobie sprawę, że poruszany temat jest trudny i może budzić wiele kontrowersji

zarówno ze strony Urzędników jak i Mieszkańców. Istnieje jednak potrzeba merytorycznej dyskusji, z poszanowaniem argumentów każdej ze stron. Jak ktoś kiedyś powiedział : "...nie popełnia błędów tylko ten,  co nic nie robi " Jednak jak traktować błędy popełnione przez Urzędników Miasta Lublin w prowadzonych postępowaniach ? Należy pamiętać, że wydawane decyzje mają wpływ na życie i losy mieszkańców, a w niektórych przypadkach nawet na całe ich życie.  

Pikanterii całej dyskusji doda z pewnością fakt, wydawania przez Urzędników Miasta Lublin różnych decyzji , w takich samych warunkach, w oparciu o te same przepisy prawa. Chodzi tu o uznaniowe traktowanie niektórych mieszkańców czy inwestorów. Urzędnicy nie są skłonni do udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi na stawiane przez nas pytania dotyczące dokumentów do jakich dotarliśmy. 

Oczywiście nie można wszystkich przypadków traktować jednakowo i generalizować. Dlatego chcemy doprowadzić do merytorycznej dyskusji i zmiany podejścia samych mieszkańców jak i Urzędników Miasta Lublin do problemu odpowiedzialności urzędników za podejmowane decyzje. Wyjściem do dyskusji są dwa wyroki (postanowienie SKO, wyrok WSA) , w których decyzje urzędników miasta Lublin zostały poddane ocenie. 

W dniu 22.01.2014 r. o sprawie złamania przepisów i procedur przez Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin oraz Zarząd Dróg i Mostów będziemy rozmawiać na spotkaniu z Z-cą Prezydenta Miasta Lublina

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com