10 ostatnich: Decyzje Drogowe (ZRID) 2014

W czwartek 23.102014 r doszło do spotkania mieszkańców objętych inwestycją drogową (ZRID - Dożynkowa, Czumy, Cynamonowa, Cyprysowa, Jagodowa ) z Kierownikiem Wydziału Geodezji - Panią Barbarą Sweklej. Pani Kierownik wytłumaczyła mieszkańcom jak wygląda procedura "odszkodowawcza". Potwierdzenie udzielonej informacji o interpretacji przepisów na piśmie, o które zwrócili się mieszkańcy po spotkaniu z Panią Kierownik Barbarą Sweklej, co do terminu jaki w ich przypadku obowiązuje , do złożenia oświadczenia o "wydaniu nieruchomości" by było ono skuteczne i by na jego podstawie mogła być wydana decyzja o podwyższeniu odszkodowania, wydział ma przygotować niezwłocznie. 

 

Niestety DZIAŁ WSPARCIA SERWISU www.DOBRYURZEDNIK.pl wskazał na wątpliwości co do informacji przekazywanej przez urzędników mieszkańcom , że w przypadku ich inwestycji ostateczny termin mija 26 października 2014, tj 30 dni od  chwili kiedy decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna.  

Wątpliwości wynikają z faktu iż decyzji ZRID z dnia 15.07.2014 r. został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, a w takim przypadku zgodnie z przepisem art.18 ust. 1 e specustawy drogowej , dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej zrid, który odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie , lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

  1. doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji , o której mowa w art. 17,
  2. doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo
  3. w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości jej prawa użytkowania wieczystego. 

 

Według Działu Wsparcia Mieszkańców naszego serwisu informacja udzielona przez Wydział Geodezji mieszkańcom, jest informacją błędną . Gdyby nasze przypuszczenia potwierdziły się , to  dodatkowej pikanterii sprawie dodaje fakt iż, Wydział Geodezji miał czas by przygotować się na spotkanie z mieszkańcami i dokładnie sprawdzić obowiązujące przepisy, gdyż dzień wcześniej został poinformowany o wątpliwościach jakie pojawiły się już na spotkaniu z mieszkańcami , w których informacja o terminach i bonusie była przekazywana przez Zarząd Dróg i Mostów, w powołaniu na Wydział Geodezji. 

Czekamy na informację jaka zostanie na piśmie przekazana mieszkańcom. 

 

Czytaj więcej:

Jak liczony jest termin na wydanie nieruchomości przejętej na podstawie tzw. "spec ustawy" ?

Miasto opracowuje procedurę przejmowania nieruchomości

Czy to brak kompetencji czy celowe współdziałanie Urzędników Miasta Lublin, obliczone na nie wypłacanie należnych właścicielom nieruchomości środków za przejmowane nieruchomości ?

20.02.2014 Wydział Geodezji - skandalicznie prowadzone postępowanie

 

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com