Serwis www.DOBRYURZEDNIK.pl ma służyć zarówno mieszkańcom Lublina jak i  samym urzędnikom Miasta Lublin.

Okazuje się, że nie mając na co dzień do czynienia z biurokratyczną maszyną , zwykły mieszkaniec Lublina, w bardziej skomplikowanych sprawach niż wymiana dowodu czy zmiana adresu zameldowania , może zderzyć się z twardą urzędniczą rzeczywistością.

W takich przypadkach chcemy by serwis , a właściwie serwisy: dobryurzednik.pl , stoppatologii.pl   były miejscem:

1. służącym dobrą radą,

2. profesjonalnym wsparciem

3. czy wręcz pomocą poprzez reprezentowanie mieszkańców miasta Lublin w trudnych sprawach przed lubelskimi urzędami. 

Ma temu służyć profesjonalne zaplecze, w postaci specjalistów z zakresu prawa administracyjnego, na które mieszkańcy miasta Lublin będą mogli liczyć w ciężkich przypadkach. Liczymy jednak nade wszystko, iż dzięki naszemu doświadczeniu , jak również publicznemu charakterowi wsparcia, trudne sprawy mieszkańców miasta Lublin, rozwiązywane będą przede wszystkim w drodze rozmów i negocjacji , przy wzajemnym poszanowaniu praw stron postępowania. 

Liczymy iż uda nam się wypracować kodeks dobrych praktyk obowiązujących w Urzędach Miasta Lublin, do którego stosować będą się urzędnicy ale również i mieszkańcy miasta Lublin. Z naszych doświadczeń jasno wynika, iż duża ilość problemów jakie się pojawiają na szczeblu urzędniczym, jest odbierana z zaskoczeniem przez osoby nadzorujące prace urzędników, mamy tu na myśli Prezydenta Miasta Lublin. Niestety nie zawsze i nie wszędzie arbitrem w sprawach może być sam Prezydent Miasta Lublin, co jest zrozumiałe. Dlatego tym bardziej zasadne jest podwyższanie jakości obsługi w samych wydziałach urzędu miasta Lublin i nie powielanie tych samych błędów. 

Niestety większości urzędników bardzo ciężko jest przyznawać się z własnej woli do popełnionych błędów. Z naszego doświadczenia wynika, że bronią się przed tym nogami i rękami. 

Trzeba jednocześnie jasno powiedzieć, że interpretacja przepisów prawa jest czasami tak niejednoznaczna iż urzędnik jest stawiany w sytuacji dwuznacznej. Jednakże nie może być to w żadnym wypadku usprawiedliwieniem. W takich sytuacjach urzędnik  musi wiedzieć na podstawie jakiej interpretacji przepisów, wydaje decyzję, jaką linię orzecznictwa przyjmuje.  Musi wiedzieć też o tym również i petent którego dotyczy sprawa.  Nie może dochodzić do sytuacji, kiedy jedni mieszkańcy w tych samych warunkach traktowani są przez urzędnika wydającego  decyzję  w różny sposób.

Nie może dochodzić do sytuacji kiedy decyzja urzędnika (organu) nie jest uzasadniana. Nie może dochodzić do sytuacji kiedy w sytuacjach zero jedynkowych, kiedy interpretacja przepisów jest jednoznaczna , urzędnik popełnia błędy, a co najgorsze w ogóle nie ponosi za nie odpowiedzialności … 

Chcemy rozpocząć merytoryczną dyskusję i piętnowanie złych praktyk urzędniczych ale i jednocześnie promować rozwiązania i zachowania , które na to zasługują.  

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com