Nasz serwis powstał również z myślą o osobach  potrzebujących profesjonalnej pomocy w "walce z urzędnikami".

Mamy nadzieję, że zespół  specjalistów , współpracujących z naszym portalem www.DOBRYURZEDNIK.pl oraz www.STOPPATOLOGII.pl będzie w stanie służyć pomocą wszystkim potrzebującym. 

Nieskromnie, możemy jedynie dodać iż nasza obecność jest już odnotowywana przez urzędników miasta Lublin. Przy każdej możliwej okazji , zapewniamy urzędników, że celem jaki sobie stawiamy jest niesienie pomocy , zarówno mieszkańcom miasta Lublin ale również i samym urzędnikom. O ile nasze deklaracje w stosunku do mieszkańców są jasne i klarowne o tyle w stosunku do pomocy samym urzędnikom , wymagają słowa komentarza.  Z obserwacji jakie poczyniliśmy podczas dwóch lat , okazuje się w wielu przypadkach, że urzędnicy nie mają stworzonych instrumentów , które ułatwiały by im w procedowaniu spraw. Czasami chodzi o samą organizację, czasami o możliwości wsparcia. Nie zawsze jednak wypada upominać się, nie zawsze jest to mile widziane. W każdym z tych przypadków, chcemy być również "głosem" tych urzędników , którzy chcą pracować, chcą służyć mieszkańcom naszego miasta.  

Przykładem może być sytuacja z jaką spotkaliśmy się w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego, w procedurze uzgadniania Warunków Zabudowy (WZ) . Pracownicy wydziału mimo swoich dobrych chęci , popełnili błąd proceduralny dyskwalifikujący wydaną decyzję. W trakcie postępowania wprowadzili w błąd stronę postępowania, opierając się co prawda na dobrych chęciach, ale łamiąc przepisy prawa. Skutkiem wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego poddający totalnej krytyce postępowanie urzędników, zmarnowane 2 lata czasu inwestora i pytanie o odpowiedzialność urzędników za podejmowane decyzje.  

Prostym rozwiązaniem dla osób procedujących sprawy mógłby być katalog procedur obowiązujących w mieście Lublin, w odwołaniu do obowiązującego stanu prawnego. W związku ze zmianami organizacyjnymi jakie nastąpiły w mieście w stosunku do organów jakie biorą udział w toku postępowania o wydaniu warunków zabudowy tj. Zarządu Dróg i Mostów oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków, całkowitej zmianie uległy stosunki uzgodnień. W związku ze zmianami organy reprezentujące Prezydenta Miasta Lublin nie potrafiły i nie wiedziały jak powinny przebiegać uzgodnienia w procedurze wydawania decyzji o warunkach zabudowy. 

Jakość pracy urzędników w dużym stopniu zależy od organizacji pracy i instrumentów jakie powinien zapewnić urzędnikom sam wydział. Niedopuszczalne jest bowiem by inspektorzy inż architekci błądzili jak dzieci we mgle, w specyficznych uwarunkowaniach formalno prawnych.

Z drugiej strony mieszkańcy zgłaszający się do urzędników powinni mieć jasność jak wygląda konkretne procedura uzgodnień w sprawie. 

Niestety w chwili obecnej nie ma na to szans. Idąc do urzędu trzeba pierwsze stać się specjalistą… gdyż urzędnicy nie znają podstawowych przepisów prawa.

Mamy nadzieję, że w naszym projekcie  , podwyższania jakości obsługi przez Urzędy Miasta Lublin, zyskamy wsparcie Sekretarza Rady Miasta Pana Andrzeja Wojewódzkiego, który został powołany przez Prezydenta Miasta Krzysztofa Żuka, pełnomocnikiem do spraw systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta Lublin. 

Osoba Pana Sekretarza pozwala mieć nadzieję, że jest szansa na zmiany.

Pełnomocnik do spraw Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lublin

 

Mimo iż serwis dobryurzednik.pl działa od 01 lutego 2014 r, na swoim koncie mamy pierwsze sukcesy. Problemy zgłaszane przez mieszkańców grupujemy , gdyż okazuje się, że powtarzają się one: 

Zachęcamy do sprawdzenia z jakimi problemami zgłaszają się do nas mieszkańcy Lublina:

Sprawdź kto ma podobny problem  

 

 

.

Zgłoś nam Swój Problem

Podaj swój e-mail:
Imię, nr. telefonu, i jakiego zagadnienia dotyczy problem:
Krótki opis problemu:
Odpowiedz na pytanie: Ile kół ma typowy samochód?

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com