Z niebywałą satysfakcją odnotowaliśmy fakt kolejnego małego ale jakże ważnego udogodnienia dla mieszkańców jakie wprowadzili Urzędnicy Wydziały Architektury i Budownictwa Miasta Lublin odpowiedzialni za wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej popularnie nazywanej decyzjami ZRID. 

Chodzi o krótki zapis - informację w wydawanym obwieszczeniu, który wskazuje czy danej decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. 

Jest to o tyle istotne , gdyż fakt nadania decyzji o realizacji inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności niesie za sobą szereg "niestandardowych" , skróconych procedur oraz terminów, zarówno dla inwestora jak i właścicieli nieruchomości objętych inwestycją. 

Niestety w większości przypadków właściciele nieruchomości nie zdają sobie sprawy z tego faktu i nie dostrzegają zagrożenia jakie niesie nie podejmowanie przez nich działań zmierzających do zabezpieczenia swoich interesów. O swoich zaniechaniach najczęściej dowiadują się już po fakcie , kiedy jest już za późno by podejmować działania. 

Wyeksponowanie informacji przez Urzędników - pracowników Wydziału Architektury i Budownictwa z "Pokoju 1000" jest kolejnym ukłonem w stronę mieszkańców i zasługuje na uznanie. Jeszcze raz pracownicy "pokoju 1000" udowodnili, że można być DOBRYM URZĘDNIKIEM starającym się jak najlepiej służyć mieszkańcom. Komórka ta podlega bezpośrednio Panu Juliuszowi Majewskiemu - Z-cy Dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa. 

Fakt ten zasługuje tym bardziej na uznanie gdyż bardzo często zdarza się , że właśnie na pracownikach tego wydziału skupia się całe niezadowolenie mieszkańców , którym miasto odbiera nieruchomości pod budowę drogi.  Niezadowoleni mieszkańcy - właściciele nieruchomości bardzo często swoją złość wyładowują  na tych urzędnikach, którzy jak mało którzy,  są im przychylni.  

Bardzo często  pracownicy Wydziału Architektury i Budownictwa "zbierają" niesłusznie  za zaniechania swoich "kolegów i koleżanek" z Zarządu Dróg i Mostów . Jedynie niewielka grupa mieszkańców jest świadomych, że to jak droga przebiega i która działka zostanie wywłaszczona pod jej budowę zależy od rozwiązań przyjętych przez urzędników z Zarządu Dróg i Mostów a nie Wydziału Architektury "wydających" decyzję będącą jedynie wynikiem złożonego wniosku i załączonych projektów przebiegu drogi.  

Dlatego tak ważnym jest interesowanie się co dzieje się w naszej okolicy. Nikt bowiem za nas nie zadba o nasze prawa. 

 

 

.

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com