Miło nam jest informować gdy mieszkańcy doceniają i chwalą urzędników miasta Lublin, za ich wiedzę i merytoryczne podejście do tematu. Informację  po raz pierwszy otrzymaliśmy (jeszcze w kwietniu 2014 r.) od Mieszkańców objętych decyzję o budowie dróg dojazdowych do stadionu , potwierdzają to również kolejni mieszkańcy objęci następnymi procedurami lub którzy wkrótce zostaną nimi zostaną objęci . (chodzi o decyzje ZRID - tzw. "Spec ustawę drogową")

Nie chodzi tu o to czy mieszkańcy są zadowoleni z zaplanowanego przebiegu drogi, bo akurat urzędnicy Wydziału Architektury i Budownictwa nie mają nic do powiedzenia w temacie samego planowanego przebiegu drogi - o tym decyduje Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów, a o podejście i anielską cierpliwość w stosunku do petentów. 

Wsparcie, merytoryczna informacja udzielona właścicielom nieruchomości objętych inwestycjami drogowymi zasługuje na podkreślenie. Zadaniem naszego serwisu jest podnoszenie jakości świadczonych przez urzędników usług na rzecz mieszkańców. Tym bardziej warto i miło jest nam wspierać osoby, które w sposób jasny,  swoją postawą , wybijają się ponad przeciętną w Urzędzie Miasta Lublin.  Pokój 1000 na X piętrze wieżowca przy ul. Wieniawskiej z pewnością na to zasługuje. 

Na potwierdzenie naszej opinii zdecydowaliśmy się w związku z rozpatrywaniem przez Komisję Rewizyjną przy Radzie Miasta Lublin skargi mieszkanki Lublina, i odniesieniu się do pracy urzędników referatu kierowanego przez Juliusza Majewskiego Z-cę Dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa . Nasz serwis zawsze będzie stał na straży merytorycznej dyskusji. 

Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że osoby pracujące i dobrze wykonujące swoje obowiązki robią to bo chcą, wiedzą po co przyszły do urzędu i komu chcą służyć.

Nie zachęca ich do tego na pewno system motywacyjny , bo takiego w ogóle nie ma w urzędzie miasta Lublin. Dlatego tym większe słowa uznania dla tych wszystkich urzędników, którzy łamią stereotyp "wizji urzędnika" .

Sprawę systemu motywacyjnego szeregowych urzędników lubelskiego urzędu miejskiego pozostawiamy do dyskusji w innym czasie . 

Na koniec należy podkreślić , że nie oznacza to, że tylko w pokoju 1000  można spotkać dobrych urzędników. Jest ich znacznie więcej i właśnie ich "tropimy" - tych słabych też ...

 

Czytaj również: 

 

Wydział Architektury - pokój 1000 

Jak się chce to można - Na Ponikwodzie pojawili się urzędnicy z Wydziału Palnowania UM Lublin -

Jak się chce to można - Dyrektor Pidek zmienił zdanie. Zarząd Dróg i Mostów spotka się z mieszkańcami

Miasto opracowuje procedurę przejmowania nieruchomości

 

 

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com