Z Kancelarii Radców Prawnych Urzędu Miasta Lublin otrzymaliśmy sygnał, że Prezydent Miasta Lublin, pochylił się nad zgłaszanymi przez nasz Dział Wsparcia Mieszkańców , uwagami dotyczącymi problemów z jednoznaczną interpretacją przepisów przez urzędników dotyczących przejmowania nieruchomości od właścicieli objętych decyzjami o realizacji inwestycji drogowych. 

 

Jest to problem , na jaki wskazujemy od 3 lat. Tym bardziej cieszy, że doczekał się w końcu poważnego potraktowania. Między jednostką organizacyjną Miasta Lublin jaką jest Zarząd Dróg i Mostów kierowanym przez Dyrektora Kazimierza Pidek a Wydziałem Geodezji kierowanym przez Dyrektora Andrzeja Jedziniaka dochodzi do spięć i dyskusji na temat kto powinien przejmować nieruchomości w przypadku kiedy objęte są one decyzją o realizacji inwestycji drogowej ( decyzja wydawana na podstawie tzw. spec ustawy drogowej) .

Dyrektorzy są odmiennego zdania co do zapisów zawartych w regulaminach organizacyjnych co prowadzi do dyskusji , kto jest kompetentny do przejmowania nieruchomości w przypadku gdy właściciel chce ją wydać. Na całym sporze tracą mieszkańcy - właściciele wywłaszczanych nieruchomości , które miasto przejmuje bez pytania właścicieli o zdanie pod budowę dróg. 

Spór kompetencyjny doprowadza do sytuacji w których właściciele tracą grube tysiące złotych . W sprawach , w których uczestniczy na prośbę właścicieli  Dział Wsparcia Mieszkańców naszego serwisu, należne kwoty o wahają się od 7.000  złotych do 70.000 zł  . Niestety często mieszkańcy wprowadzani w błąd przez urzędników , bezpowrotnie tracą prawo do wypłaty tych dodatkowych pieniędzy. 

Tak stało się między innymi z mieszkańcami Ponikwody , którzy uzyskali od urzędników zapewnienie, że dostaną dodatkowy tzw. bonus, po czym , w tym przypadku Wydział Geodezji odmówił im wypłaty obiecanych kwot. 

 

Najbardziej zadowolony z uzyskanej informacji jest Dział Wsparcia Mieszkańców serwisu www.DOBRYURZEDNIK.pl , gdyż w 2014 roku miasto bagatelizowało zgłaszany przez nas problem . Sprawa trafiła nawet na Komisję Rewizyjną Miasta Lublin

Przypomnijmy , że podczas dyskusji do jakiej doszło w listopadzie 2014 na Komisji Rewizyjnej , stanowisko Prezydenta wyrażone przez Pana Sekretarza Miasta  było jasne iż nie ma potrzeby "tworzenia zasad - procedur postępowania" w przypadkach związanych z działaniem urzędników i mieszkańców na podstawie przepisów tzw. "SPEC USTAWY DROGOWEJ"

Spraw i problemów od tamtego czasu przybyło a utworzenie Działu Wsparcia Mieszkańców naszego serwisu aktywnie wspierającego , właścicieli nieruchomości w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez urzędników, doprowadzało do obnażenia braku wszystkich nieprawidłowości na jakie cały czas wskazywaliśmy.  

Dyskusje prowadzone na różnych szczeblach w tym w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju ( ostatnio znowu podzielonym przez nowy rząd) oraz coraz więcej mieszkańców , którzy zgłaszają się do nas po wsparcie ,   doprowadziło do tej miłej chwili , kiedy możemy mówić o zapowiedzi sukcesu naszych działań. 

 

Analogiczna sprawa dotyczy mieszkańców, objętych realizacją inwestycji tzw. "dróg dojazdowych do IKEI" . Tam również, doszło do zamieszania , w którym mieszkańcy przez błędne i  nieprecyzyjne informacje udzielane przez urzędników miasta narażeni zostali na bezpowrotną utratę przysługującego im prawa do podwyższenia odszkodowania.

czytaj: Czy mieszkańcom należy się 5% bonus ? Stanowisko Wydziału Geodezji UM Lublin w sprawie podwyższenie odszkodowania dodatkowy 5% bonus - terminy

W powyższych sprawach , mieszkańcy zwrócili się o wsparcie do Działu Wsparcia już w trakcie prowadzonych postępowań, zbyt późno by można było właściwie zabezpieczyć ich interesy. 

W przypadku , mieszkańców objętych decyzją budowy - przebudowy ul. Kraśnickiej, gdzie od samego początku uczestniczyliśmy w postępowaniach, przysługujące prawa mieszkańców zostały przez nas zabezpieczone co przełożyło się na wypłatę pełnego należnego odszkodowania . W przypadku postępowań administracyjnych dot. inwestycji przebudowy ul. Kraśnickiej na uwagę zasługuje , bardzo sprawne działanie , Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami i Skarbu Państwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego , kierowanego przez Dyrektora Lucjana Osieckiego.  W tym konkretnym przypadku , można mówić wręcz o modelowym prowadzeniu postępowań ustalających wysokości odszkodowań dla właścicieli nieruchomości.  Terminy zakreślone przez ustawodawcę, do wydania decyzji w sprawie , zostały praktycznie zachowane co jest niezwykłą rzadkością.  ( postępowanie prowadzone było przez Lubelski Urząd Wojewódzki , gdyż dotyczyło drogi krajowej jaką jest Al. Kreśnicka - w przypadku innych dróg , na terenie Miasta Lublin, postępowania ustalające wysokość odszkodowania z wywłaszczone nieruchomości na mocy tzw. spec ustawy drogowej , prowadzone są przez Wydział Geodezji Urzędu Miasta Lublin) 

Tym bardziej jest nam przyjemnie , wskazywać na dobrą pracę urzędników, gdyż w innych postępowaniach , prowadzonych przez ten sam  Wydział Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, w przeszłości  dochodziło do wielu nieprawidłowości i sporów. ( sprawy dot. al. Tysiąclecia z kwietnia 2013 roku  - trwają do chwili obecnej ... i ich końca nie widać ...) 

 Czytaj również: 

20.02.2014 Wydział Geodezji - skandalicznie prowadzone postępowanie

Wydział Geodezji - skandalicznie prowadzone postępowanie

Problemy z uzyskaniem 5% bonusu - odszkodowanie za nieruchomość

Czy mieszkańcy doczekają się od urzędników precyzyjnej odpowiedzi ? Terminy wydania nieruchomości - a przysługujący bonus

 

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com