Jak informowaliśmy , (Wojewoda pyta Prezydenta: Jak w Lublinie wygląda procedura wydania nieruchomości inwestorowi i kto jest za nią odpowiedzialny ? ) w dalszym ciągu, mimo wezwania skierowanego do Prezydenta Miasta Lublin do udzielania informacji przez Lubelski Urząd Wojewódzki na temat procedur obowiązujących w naszym mieście w odniesieniu do przejmowania nieruchomości przez inwestora, pod inwestycje drogowe, Zarząd Dróg i Mostów , do którego zostało zadekretowane pismo bawi się w " kota i mysz ". Okazuje się, że nie tak łatwo przyznać się do tego iż do obecnej chwili w naszym mieście nie obowiązują takie procedury a Zarząd Dróg i Mostów nie jest przygotowany do przejmowania nieruchomości.  

Na brak procedur a co za tym idzie kompetencji w zakresie  przejmowania nieruchomości wskazaliśmy jako podstawę problemu jaki pojawił się w trakcie postępowania o ustaleniu wysokości odszkodowania za nieruchomość pod inwestycję "Budowa drogi serwisowej w ciągu al. Tysiąclecia w Lublinie od ul. Mełgiewskiej do zjazdu do stacji paliw "Statoil" ".  

Organ prowadzący postępowanie ( w tym przypadku jest nim Wojewoda, LUW) ,  podczas postępowania administracyjnego nie mogąc uzyskać informacji od Z-cy Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów Łuciuka, oraz od Pani Naczelnik Anny Koper na temat obowiązującej w mieście Lublin procedury  przejmowania nieruchomości wydawanej przez jej właścicieli , zwrócił się pismem o udzielenie odpowiedzi do Prezydenta Miasta Lublin. 

Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów Kazimierz Pidek reprezentujący inwestora mimo pisemnego wezwanie nie zechciał udzielić odpowiedzi na zadane pytanie. Wiązać musiało by się to z jednoczesnym przyznaniem do nieprawidłowości , do jakiej doszło w tej konkretnej sytuacji.  Urzędnicy , którzy powinni służyć mieszkańcom pomocą , nie dość , że nie udzielili merytorycznej informacji ale w obecnej chwili z pełną determinacją próbują całą sprawę zamieść pod dywan. 

Sprawa  jest poważna, bowiem  dotyczy  konkretnej sumy pieniędzy.  Właściciele nieruchomości przejmowanej na podstawie przepisów tzw. "spec ustawy drogowej"  , mogą uzyskać 5% bonus w przypadku nieruchomości niezabudowanej, a w przypadku gdy przejmowany jest budynek, dodatkowe 10.000 zł, za wydanie nieruchomości inwestorowi.  Jest to "nagroda" jaką przewidział ustawodawca , za współpracę właścicieli z inwestorem. Jednak , by właściciel mógł skorzystać z przysługującego mu prawa musi spełnić szereg warunków. Między innymi musi wykazać się inicjatywą i wyrazić swoją wolę wydania nieruchomości w sposób zrozumiały dla przeciętnego  odbiorcy. Oczywiście wydanie nieruchomości musi nastąpić w ściśle określonym czasie ( więcej w artykule : Jak skutecznie ubiegać się o bonus za wydanie nieruchomości )  . 

Problem pojawia się w chwili kiedy inwestor nie jest zainteresowany przejęciem nieruchomości albo nie jest do tego przygotowany. 

Taki stan rzeczy ma miejsce w naszym mieście Lublin,  z tym , że nie do końca wiadomo jakie powody kryły się za sytuacją jaka miała miejsce w przypadku próby wydania nieruchomości , przez Państwa Czernickich. 

Urzędnicy nie tylko nie chcieli rozmawiać i udzielić merytorycznej informacji na temat procedury , w chwili kiedy w ZDiM zjawił się pełnomocnik właścicieli, ale z ust Z-cy Dyrektora ZDiM , padły słowa, że cyt" nie wierzy" w chęć - deklarację wydania nieruchomości zgłaszaną przez właścicieli. 

Ta kuriozalna sytuacja była powodem wezwania w charakterze świadków , urzędników Zarządu Dróg i Mostów przez organ prowadzący postępowanie. Nie udało się jednak ustalić jak wygląda procedura i kto jest upoważniony do przejmowania w imieniu inwestora nieruchomości wydawanych przez właścicieli. Urzędnicy po prostu nie wiedzieli . Z uwagi iż urzędnikami tymi były osoby szczebla kierowniczego Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie ( Z-ca Dyrektora ZDiM Mirosław Łuciuk i Naczelnik Wydziału Przygotowania Inwestycji Anna Koper) zasadnym jest postawienie pytania czy ktokolwiek w Zarządzie Dróg i Mostów Miasta Lublin wie jak powinno wyglądać przejmowania nieruchomości przez inwestora ?

System Zarządzania Jakością i Wydział Audytu i Kontroli

Sprawą zainteresowaliśmy Pełnomocnika ds. Zarządzania Systemem Jakości Pana Sekretarza Andrzeja Wojewódzkiego oraz Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Lublin.  Pan Sekretarz obiecał pochylić się nad tematem, Wydział Audytu i Kontroli wszczął postępowanie i oczekuje na informacje z Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie.  Dyrektor Pidek jednak milczy i z informacji uzyskanej od Z-cy Dyrektora Wydziału Audytu i Kontroli Pana Pawła Ząbek, wynika , że wydział wydłuży czas postępowania o kolejne 30 dni... 

Do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła odpowiedź na pismo , w której Pan Dyrektor Kazimierz Pidek repezentujący Prezydenta miasta zapomniał udzielić odpowiedzi na zadane przez Lubelski Urząd Wojewódzki pytania ... jak wygląda procedura i kto posiada pełnomocnictwo do przejmowania nieruchomości .

Wygląda na to, że urzędnicy Zarządu Dróg i Mostów bawią się w kota i mysz ...

Pytanie kto w tej "zabawie" jest kim  ? To pytanie kierujemy do Pana Prezydenta Miasta Lublina i liczymy na szybką reakcję, sprawa bowiem dotyczy nie tylko właścicieli nieruchomości przy al. Tysiąclecia, ale wszystkich mieszkańców Lublina , których obejmują inwestycje drogowe w naszym mieście.  

Zachęcając mieszkańców do sprawdzenia w zakładce czy przypadkiem inwestycje drogowe nie obejmują Waszych nieruchomości, polecamy lekturę naszych artykułów Panu Prezydentowi , jak również Szanownym Radnym Miasta Lublin.  

 

Obwieszczenia dotyczące ostatnich decyzji ZRiD : 

 

Korespondencja prowadzona w sprawie dostępna tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu / rejestracja i dostęp są bezpłatne

Czytaj również: 

Wojewoda pyta Prezydenta: Jak w Lublinie wygląda procedura wydania nieruchomości inwestorowi i kto jest za nią odpowiedzialny ?

Zarząd Dróg i Mostów przemówił ludzkim głosem

Kompromitacja Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

Problemy z uzyskaniem 5% bonusu - odszkodowanie za nieruchomość 

 

 

 

 

.  

 

 

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com