Mieszkańców, których dotyczą decyzje związane z budową ul. Nasutowskiej, Spółdzielczości Pracy wraz ze skrzyżowaniem, ul. Stefczyka wraz ze skrzyżowaniem prosimy o zapoznanie się z trzema obwieszczeniami wydanymi przez Wojewodę Lubelskiego wywieszonymi w dniu 15 maja 2014 r . Jest to dalsze postępowanie prowadzone w związku z inwestycją tzw. "drogi do IKEA" .

 

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego IF-I.7821.13.2013.LM o wydaniu w dniu 9 maja 2014r. postanowienia o podjęciu postępowania prowadzonego w sprawie odwołania od decyzji nr 1374/13 z dnia 21 października 2013r. znak: AB-ID-II.6740.4.9.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn."Budowa drogi gminnej nr 106487L - ul.Nasutowska w Lublinie na odcinku od Al.Spółdzielczości Pracy do skrzyżowania z projektowaną drogą gminną o symbolu 8KDD łącznie z tym skrzyżowaniem ,oraz projektowanego dalszego jej odcinka do skrzyżowania z ul.Franciszka Stefczyka wraz z kanalizacją deszczową ,oświetleniem drogowym ,kanałem technologicznym oraz przebudową przyłącza gazowego ,sieci elektroenergetycznych SN/nN i teletechnicznej" (15.05.2014-29.05.2014)

Data publikacji ogłoszenia: 15-05-2014
Data ważności ogłoszenia: 29-05-2014
   

 

LUW_IF-I.7821.13.2013.pdf

 

 

 

Koniecznie zapoznaj się również z: 

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego IF-I.7820.12.2013.LM o wydaniu w dniu 9 maja 2014r. postanowienia o podjęciu postępowania prowadzonego w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Rozbudowie al.Spółdzielczości Pracy

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego IF-I.7821.13.2013.LM o wydaniu w dniu 9 maja 2014r. postanowienia o podjęciu postępowania prowadzonego w sprawie odwołania od decyzji nr 1374/13 z dnia 21 października 2013r. znak: AB-ID-II.6740.4.9.2013 - Nasutowska

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego IF-I.7821.17.2013.AZ - inwestycja drogowa - Nasutowska do projektowanego ronda oraz pętli autobusowej

Artykuły powiązane : 

Sesja Komisji Rewizyjnej - (środa) 14.05.2014 - godz. 14.30

Kolejni mieszkańcy zgłaszają swoje uwagi do pracy Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

Mieszkańcy skarżą się na działania Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów - sprawa drogi do IKEA

Kompromitacja Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie 

Czy to brak kompetencji czy celowe współdziałanie Urzędników Miasta Lublin, obliczone na nie wypłacanie należnych właścicielom nieruchomości środków za przejmowane nieruchomości ? 

 

 

źródło: Elektroniczna Tablica Ogłoszeń Urzędu Miasta Lublin 

 

 

 

.

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com