Zarząd Nieruchomości Komunalnych

Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie utworzony został z dniem 1 stycznia 1997 r. na podstawie Uchwały nr 407/XXXIX/96 Rady Miejskie w Lublinie z dniem 14 listopada 1996 r.

Przedmiotem działalności jednostki jest:

  • Prowadzenie zarządu nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi i użytkowymi, stanowiącymi własność miasta Lublin, prywatnymi 

    oraz o własności mięszanej.

  • Reprezentowanie Miasta Lublin jako właściciela lokali i współwłaściciela budynków we wspólnotach mieszkanoiowych.

  • Prowadzenie zarządu nieruchomościami o nieustalonym stanie prawnowłasnościowym.

  • Prowadzenie spraw związanych z wynajmem lokali mieszkalnych i użytkowych.

  • Ocena stanu technicznego budynków, typowanie ich do remontu, organizacja i nadzór prac remontowych i modernizacyjnych.

  • Zlecanie prowadzenia administracji budynków.

Gmina Lublin w swoich zasobach posiada wiele lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia. Zarząd Nieruchomości Komunalnych jest ich zarządcą.  Jako serwis DOBRYURZEDNIK.pl chcemy wspomagać działania miasta do tego by zasoby gminy przynosiły jak najwięcej korzyści miastu, a jednocześnie by mieszkańcy i inwestorzy mogli w łatwy sposób uzyskać dostęp do zasobów Gminy Lublin dotyczących lokali przeznaczonych do wynajęcia.   Jeżeli uda nam się namówić do współpracy urzędników ZNK na stronach serwisu będziemy informować o ogłaszanych przetargach na lokale użytkowe.  

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com