Komisja Rewizyjna rozpoczęła się o godzinie z drobnym "poślizgiem" o godzinie 14.35. Z uwagi na wiele skarg mieszkańców miasta , które trafiły na Komisję posiedzenie zapowiada się bardzo interesująco. 

 

1.Informacja z wykonania budżetu Miasta Lublin za pierwsze półrocze 2014 roku oraz Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2014 roku (druk nr 1412-1).
2.Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku (druk nr 1413-1).
3.Rozpatrzenie skargi W. M. na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie nieterminowego udzielania odpowiedzi na złożone pisma.
4.Rozpatrzenie skargi W. W. na nieprawidłowe działania dyrektora Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej.
5.Rozpatrzenie skargi mieszkańców ulicy Walecznych na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie nierozpatrzenia wniosku o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.
6.Rozpatrzenie skargi A. H. na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie budowy stadionu przy ul. Krochmalnej.
7.Sprawy wniesione.

 

Skargi mieszkańców :

Podczas obrad Komisji Rewizyjnej pojawił się Pan Tomasz Florek  ze skargą na Dyrektora Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej - skarga została uznana za zasadną

Skarga mieszkańców ul. Walecznych  - skarga została uznana za niezasadną

Skarga Pani Anny Halickiej na Prezydenta Miasta Lublin 

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com