Zgłoszone przez nas nieprawidłowości dotyczą błędów, łamania obowiązujących przepisów KPA i ustaw, przewlekłości postępowania oraz braku odpowiedzialności za popełnione błędy przez urzędników. Ustępująca Pani Wojewoda zobowiązała się do objęcia nadzorem wskazanych postępowań.  

Liczymy , że zmiana na stanowisku nie doprowadzi do uniknięcia odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za popełnione błędy i łamanie obowiązujących przepisów prawa. Swoje wątpliwości w zakresie nieprawidłowości wyraziła w opublikowanym raporcie pokontrolnym Najwyższa Izba Kontroli. Problem w tym, że Wojewodowie zmieniają się ponosząc odpowiedzialność za niekompetencje podwładnych urzędników, a ci zostają , nadal piastując swoje stanowiska i nadal popełniając te same błędy .

Czy obecna zmiana wniesie coś nowego ? To okaże się już wkrótce.   

12.03.2014 : Mamy nowego Wojewodę Lubelskiego

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com