Szef administracji rządowej w terenie dokonał w środę podsumowania dwóch tygodni działalności po objęciu urzędu oraz przedstawił główne cele, jakie chce zrealizować w najbliższej przyszłości.

Sytuacje kryzysowe: Ukraina i ASF

Wojciech Wilk zapewnił, że podległe mu służby stale monitorują sytuację na granicy z Ukrainą. Podkreślił, że w chwili obecnej na przejściach granicznych w województwie lubelskim nie ma wzmożonego ruchu cudzoziemców starających się o nadanie statusu uchodźcy oraz poinformował, że województwo lubelskie posiada plany przygotowań na okoliczność nagłego zwiększenia ich liczby.

Wojewoda odniósł się również do kwestii afrykańskiego pomoru świń. Podkreślił, że na ten moment sytuacja w województwie jest opanowana. Podziękował Wicewojewodzie Lubelskiemu Marianowi Starownikowi za osobiste zaangażowanie w rozwiązanie problemu i udział w spotkaniach z protestującymi rolnikami.

Stałe przejście graniczne

Wojewoda podkreślił, że jednym z priorytetów jego działań będzie utworzenie stałego przejścia granicznego w Porcie Lotniczym Lublin. Wojciech Wilk wkrótce spotka się w tej sprawie z Ministrem Spraw Wewnętrznych Bartłomiejem Sienkiewiczem.

Nowe kompetencje wicewojewody

Wojewoda lubelski Wojciech Wilk podpisał w środę zarządzenie, w którym powierza wicewojewodzie Marianowi Starownikowi nadzór nad następującymi jednostkami administracji zespolonej: Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Lublinie, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Lublinie, Wojewódzkim Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie, Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Lublinie, Kuratorium Oświaty w Lublinie, a także nad sprawami prowadzonymi w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim przez Wydział Środowiska i Rolnictwa, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Polityki Społecznej oraz Wojewódzką Inspekcję Geodezyjną i Kartograficzną. 

źródło: LUW

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com