Tak jak informowaliśmy,  w dniu wczorajszym (21.10.2014) , doszło do spotkania protestujących mieszkańców z przedstawicielem Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie. Z-ca Dyrektora ZDIM ds. Inwestycji Stanisław Wydrych przeprosił mieszkańców, za zbyt szybkie wejście na działki  i rozpoczęcie inwestycji. Pośpiech w rozpoczęciu prac wynikał z chęci rozładowania porannych korków na skrzyżowaniu ul. Dożynkowej i Spółdzielczości Pracy. 

Tak jak informowaliśmy właściciele nieruchomości objętych inwestycją drogową (decyzja ZRID - link )na dzielnicy Ponikwoda uniemożliwili wjazd maszyn budowlnych na teren inwestycji. Inwestycja jest realizowana na podstawie przepisów tzw. "Spec ustawy drogowej". Dzieki zaangażowaniu Rady Dzielnicy Ponikwoda doszło do spotkania mieszkańców z urzędnikami.

Inwestora - Zarząd Dróg i Mostów miasta Lublin reprezentował Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji Pan Stanisław Wydrych. Dyrektor przeprosił mieszkańców i przyznał , że doszło do zbyt szybkiego wkroczenia na tereny ich działek jakie objęte są inwestycją. Problem polegał na tym iż ustalenia jakie zostały poczynione z Wydziałem Geodezji UM Lublin, odpowiedzialnym za przeprowadzenie procedury wydania decyzji o wysokości odszkodowania za przejęte grunty, okazały się nie do końca prawidłowe. Zarząd Dróg i Mostów zabezpieczył dokumentacją fotograficzną przejęty teren , jednak do wyceny nieruchomości  jaka powinna być sporządzona przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego , powoływanego przez urząd (Wydział Geodezji) , potrzebne są oględziny nieruchomości. W innym przypadku może dojść do uniemożliwienia biegłemu wykonania dokumentacji i dokonania oględzin stanu faktycznego nieruchomości co może doprowadzić do błędów w wycenie  i narażenia mieszkańców na straty. 

Dyrektor Wydrych obiecał zwrócenie się do Wydziału Geodezji o pilne wysłanie i dokonanie oględzin nieruchomości przez biegłego. Jednocześnie mieszkańcom przekazany został formularz - na podstawie , którego mogą zgłosić swoją decyzję o wydaniu nieruchomości . Jest to krok milowy w podejściu urzędników miasta Lublin, w tym urzędników Zarządu Dróg i Mostów , do wsparcia mieszkańców w zabezpieczeniu przysługujących im praw. 

Przypomnijmy iż do obecnej chwili nie było jasno ustalonych procedur i jasności co do podziału kompetencji między poszczególnymi Wydziałami Urzędu Miasta Lublin na poszczególnych etapach postępowania i realizacji inwestycji. Dzięki interwencjom i dyskusjom jakie odbyły się z między Działem Wsparcia Mieszkańców serwisu DOBRYURZEDNIK.pl , udało się doprowadzić do jasnego określenia zakresu obowiązków i kompetencji poszczzególnych wydziałów biorących udział w poszczególnych postępowaniach związanych z inwestycją drogową realizowaną na podstawie decyzji ZRID. 

W dniu dzisiejszym (22.10.2014) mieszkańcy przy wsparciu Dyrektora oraz Przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy Ponikwoda Tomasza mieli uzyskać potwierdzenie informacji co do możliwości zabezpieczenia prawa do wypłaty tzw. "bonusu za wydanie nieruchomości" . Wątpliwości stanowiły terminy złożenia oświadczenia o wydaniu nieruchomości , które stanowią o dopuszczalność podwyższenia odszkodowania o dodatkowe 5% wartości odszkodowania , w postępowaniu jakie będzie prowadzone dla każdego z właścicieli . 

Z krótkiej informacji udzielonej serwisowi DOBRYURZEDNIK.pl , przez Kierownika Wydziału Geodezji Panią Barbarę Sweklej , wynika , że wszystko jest na najlepszej drodze. Trudno zinterpretować udzieloną informację i wyciągać wnioski czy mieszkańcy otrzymają podwyższenie odszkodowania . 

Dlatego sprawę będziemy monitorować na bieżąco,  gdyż jest bardzo ciekawa z punktu widzenia interesu społecznego, a interpretacja przepisów spec ustawy przez Urzędników Miasta Lublin może być pomocna innym mieszkańcom w dochodzeniu swoich praw w tym zakresie. 

Ze strony serwisu na ręce pracowników Wydziału Geodezji złożyliśmy uwagi co do samego formularza - wydania nieruchomości, który z uzyskanych od Z-cy Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów ds. Inwestycji został przekazany właśnie przez Wydział Geodezji. Nasze uwagi dotyczyły zapisu , który w sposób jasny nie wskazuje , że oświadczenie o wydaniu nieruchomości musi być podpisane przez wszystkich  właścicieli nieruchomości w przypadku kiedy jest to współwłasność ( np. obydwojga małżonków , czy dzieci i rodziców) . Informacja ta jest niezwykle ważna z punktu widzenia mieszkańców - właścicieli wywłaszczonych nieruchomości ubiegających się o podwyższone odszkodowanie ,  gdyż tylko w takim wypadku można mówić o skutecznym wydaniu nieruchomości uprawniającym do 5% bonusu (podwyższenia odszkodowania) .

 

O samym bonusie czytaj więcej: 

Miasto opracowuje procedurę przejmowania nieruchomości

Problemy z uzyskaniem 5% bonusu - odszkodowanie za nieruchomość

Kompromitacja Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

 

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com