W dniu 26 stycznia 2016r. w siedzibie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie została podpisana umowa na realizację zadania którego przedmiotem jest ,, Przebudowa skrzyżowania ulic: al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Gen. B. Ducha w Lublinie

wraz z budową w al. Solidarności estakady nad skrzyżowaniem z al. Sikorskiego i ul. Gen. B. Ducha, budową kładki dla pieszych nad al. Solidarności na wysokości ul. Ireny Kosmowskiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej: oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznych, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci gazowej, linii teletechnicznych, kanału technologicznego „


Od lewej : Przedstawiciele firmy Skanska SA - Pan Jan Organiściak, Pan Jarosław Bogdański, Pan Piotr Subczak
Pan Kazimierz Pidek - Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, Pan Stanisław Wydrych- Zastępca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji i Pan Mirosław Łuciuk - Zastępca Dyrektora ds. Przygotowania Inwestycji

Wykonawca prac, firma Skanska SA, będzie mieć zgodnie z zapisami umowy czas do jesieni 2017 r. na zrealizowanie przedmiotu umowy. Prace rozpoczną się już w lutym br. od porządkowania zieleni, zaś szczegółowy harmonogram z etapami prac zostanie ustalony w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Zakres kolejnej kluczowej inwestycji drogowej obejmuje min : 

- przebudowę al. Solidarności na odcinku o długości blisko 900 m, 

- przebudowę 425 m ul. Generała Ducha wraz z budową 898 m drogi serwisowej 

- modernizację al. Sikorskiego na odcinku 160 m 

- budowę obiektów inżynieryjnych m.in. dwóch równoległych estakad o długości 100 m, 

- budowę kładki pieszej o długości 172 m na wysokości ul. Kosmowskiej. 

Prace w ramach tego zadania będą prowadzone w istotnym miejscu układu komunikacyjnego Lublina – na skrzyżowaniu gdzie zbiegają się zrealizowane niedawno, kluczowe inwestycje drogowe tj. przebudowa al. Solidarności do węzła Dąbrowica i przebudowa ul. Poligonowej w kierunku węzła Jakubowice. 

Inwestycja której wartość opiewa na kwotę przeszło 65 milionów złotych w zdecydowany sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w tym szczególnie bezpieczeństwa pieszych jak również upłynni ruch w kierunku Warszawa – Zamość.

 

źródło: zdm.lublin.eu

Wkrótce w naszym serwisie :

Nasze inicjatywy:

Joomla Templates by Joomla51.com